• יו"ר: ד"ר איתי בסר
  • חברי הועד: ד"ר אביבה וולף
  • מר חגי ברוש
  • ד"ר דורית פורת
  • ד"ר דניאל פיינגולד
  • ד"ר חגית בוני-נח
  • ד"ר טל קסלר
  • ד"ר סרגיו מרצ'בסקי
  • ד"ר עמוס עברי
  • ועדת ביקורת: ד"ר ארתורו לרנר, מר דודי גולד

חדשות

21.02.2018, 08:57
25.01.2018, 08:37
30.07.2017, 12:39
26.06.2016, 10:40
11.05.2016, 09:36
04.05.2016, 08:34
26.04.2016, 10:07