אודות החברה הישראלית לרפואה וטיפול בהתמכרויות

החברה הישראלית לרפואת התמכרויות הינה גוף הפועל בתוך ההסתדרות הרפואית בישראל ושתפקידו קידום הידע והמעמד של מקצועות רפואת ההתמכרויות בישראל.

ייעוד (Mission) החברה הישראלית לרפואה וטיפול בהתמכרויות

החברה הישראלית לרפואת התמכרויות הוקמה על מנת לאגד תחתיה את העוסקים בתחומים השונים של טיפול בנפגעי סמים לצורך קידום, שיפור והנחלת ידע בתחום הטיפול בהתמכרויות ולשיפור המעמד של מקצועות הטיפול השונים.

חזון (Vision) החברה הישראלית לרפואה וטיפול בהתמכרויות

החברה הינה גוף מקצועי המתחייב לפעול במלוא המרץ לקידום הטיפול בנפגעי סמים בישראל תוך שילוב ואינטגרציה של המקצועות השונים הלוקחים חלק בטיפול, לחתור למען ההכרה ברפואת ההתמכרויות כהתמחות בפני עצמה ולהוביל מצוינות בטיפול ובמחקר של התמכרויות ותחלואה נלווית בישראל.

ערכי (Values) החברה הישראלית לרפואה וטיפול בהתמכרויות

  • מקצועיות: אנו מחויבים לסטנדרטים מקצועיים חסרי פשרות בכל
  • פעילויותיה אינטגרטיביות: אנו מחויבים לאגד ולמזג את המקצועות הטיפוליים השונים
  • יושרה: אנו מחויבים לסטנדרטים גבוהים של יושרה ארגונית
  • לויאליות: אנו מחויבים לסטנדרטים גבוהים של לויאליות כלפי מטופלינו וכלפי עמיתינו
  • אחריות: אנו מחויבים לסטנדרטים גבוהים של אחריות אישית ומקצועית

לצורך הגשמת חזון זה, החברה תפעל בתחומים הבאים:
1. החברה תפעל לקידום הכשרה מקצועית של העוסקים בתחום הטיפול בהתמכרות.
2. החברה תיקח חלק מוביל בתכנון ובביצוע הכשרה מקצועית לסוגיה השונים, בשיתוף עם הגורמים השונים אשר עוסקים בתחום.
3. החברה תפעל לעיבוי הפרקים העוסקים בהתמכרויות בתכניות הלימוד של בתי הספר לרפואה ובתכניות ההתמחות בפסיכיאטריה.
4. החברה תקדם קשר והחלפת ידע בין מרכזי טיפול שונים העוסקים בתחום, בארץ ובחו"ל, לצורך שיתוף פעולה והפריה הדדית לקידום הידע והטיפול המיטבי ושיפור הרצף הטיפולי.
5. החברה תפעל לניסוח ניירות עמדה בנושאים השונים הקשורים בתחומה ותקדמם באופנים שונים (חקיקה, תקשורת ופרסום).
6. החברה תקדם איכות הטיפול בהתמכרויות, נגישות לטיפול, רצף טיפול וטכנולוגיות טיפול חדישות.

---------------------------------------------------------------------------------

יו"ר: ד"ר ארתורו לרנר
מזכיר כללי: ד"ר אביבה וולף
גזבר: ד"ר אלכס קפצן
חברי הועד:
ד"ר ענת פליישמן
ד"ר חגית בוני-נוח
גב' סוזן בן עזרא
ד"ר חיים מהל
ד"ר סרג'יו מרצבסקי
ד"ר אמנון מיכאל
ועדת הביקורת:
ד"ר אילן טל (יו"ר)
גב' אורנה שביט
גב' סמדר למברג
משקיפים:
ד"ר יעל דליהו
מר אבנר כבל