• יו"ר: פרופ' שאולי לב-רן
 • מזכירה: ד"ר אביבה וולף
 • גזבר: ד"ר דותן קידר
 • חברי הועד: ד"ר איתי בסר
 • ד"ר ארתורו לרנר
 • ד"ר דורית פורת
 • ד"ר דניאל פיינגולד
 • ד"ר חגית בוני-נח
 • ד"ר פבל ספיבק
 • ועדת ביקורת: ד"ר אילן וולקוב, ד"ר אילן טל, ד"ר אלכסנדר קפצן
אודות החברה הישראלית לרפואה וטיפול בהתמכרויות

החברה הישראלית לרפואת התמכרויות הינה גוף הפועל בתוך ההסתדרות הרפואית בישראל ושתפקידו קידום הידע והמעמד של מקצועות רפואת ההתמכרויות בישראל.

ייעוד (mission) אילסם:

החברה הישראלית לרפואה וטיפול בהתמכרויות נועדה לקידום הטיפול בהתמכרויות בישראל, טיפוח אנשי מקצוע בתחום, ותהווה סמכות לאומית מקצועית ומייעצת בתחום הרפואה והטיפול בהתמכרויות.

חזון (vision) אילסם:

החברה הישראלית לרפואה וטיפול בהתמכרויות תפעל במלוא המרץ להגברת המודעות להתמכרויות והפחתת הסטיגמה הרווחת, לקידום מדיניות אשר תשפר את הנגישות ואיכות הטיפול בהתמכרויות בישראל, ולהעשרת אנשי מקצוע בתחום הטיפול בהתמכרויות.

לצורך הגשמת חזון זה, החברה תפעל בתחומים הבאים:

 1. החברה תקיים פעילויות סדירות בדמות כנסים מקצועיים וימי עיון לקידום העשרה מקצועית של העוסקים בתחום הטיפול בהתמכרויות ומקצועות נלווים.

 2. החברה תפעל להחדרת לימודי התמכרויות לתכניות לימוד אקדמיות במקצועות הטיפול בכל שלבי ההכשרה.

 3. החברה תקדם קשר והחלפת ידע בין גורמים מקצועיים אקדמיים בישראל ובחו"ל בנושא הטיפול בהתמכרויות.

 4. החברה תפעל לניסוח ניירות עמדה בנושאים השונים הקשורים לטיפול בהתמכרויות בישראל.

 5. החברה תייעץ, תלווה ותקשר בין גורמים מקצועיים לצורך שיפור הנגישות לטיפול בהתמכרויות בישראל, שיפור איכות הטיפול וקידום החדרת טכנולוגיות טיפול חדישות לסל הבריאות ומסגרות הטיפול בישראל.


יו"ר: פרופ' שאולי לב-רן

ועד:

 1. ד"ר אביבה וולף
 2. ד"ר איתי בסר
 3. ד"ר ארתורו לרנר
 4. ד"ר דורית פורת
 5. ד"ר דותן קידר
 6. ד"ר דניאל פיינגולד
 7. ד"ר חגית בוני-נח
 8. ד"ר פבל ספיבק

ועדת ביקורת:

 1. ד"ר אילן וולקוב
 2. ד"ר אילן טל
 3. ד"ר אלכסנדר קפצן