• יו"ר: ד"ר איתי בסר
  • מזכירת החברה: ד"ר אביבה וולף
  • גזבר: ד"ר סרגיו מרצ'בסקי
  • חברי ועד: ד"ר דורית יודשקין- פורת
  • ד"ר עמוס עברי
  • ד"ר טל קסלר
  • ד"ר חגית בוני-נח
  • ד"ר דניאל פיינגולד
  • ועדת ביקורת: ד"ר ארתורו לרנר, מר דודי גולד, לב שגל
מחקרים

הדומה והשונה בין מקרי המוות עקב מנת יתר בארצות הברית ובריטניה

נמצא כי דרי בית וחסרי בית מתים ממינון יתר של סמים שונים, וכי ישנו הבדל על רקע גיאוגרפי בין ארצות הברית ובריטניה

מוות ממנת יתר. אילוסטרציה

נכון לעת כתיבת מאמר זה בארצות הברית ובבריטניה ישנה ההיארעות הגבוהה ביותר של מקרי מוות מקושרים לשימוש בסמים, מאז תחילת הרישום. שיעורים גבוהים במיוחד נצפים בקרב חסרי בית. מכיוון שמניעת מנת יתר בנבדקים חסרי בית מצריך אסטרטגיות מיוחדות, במסגרת המחקר החוקרים בחנו האם יש הבדל בחומרים שגרמו למוות: (1) בין נבדקים עם בית לבין חסרי בית, (2) בנבדקים חסרי בית בין ארצות הברית לבין בריטניה.

במחקר השוואתי בינלאומי זה בוצעה רגרסיה רב-דרגתית מולטינומית עבור מקרי מוות שנגרמו ממנת יתר לפי הערכת בוחן מקרי מוות בין התאריכים 1 לינואר 2012-31 לדצמבר 2021. מידע מבריטניה נאסף מאנגליה, וויילס וצפון אירלנד ומידע מארצות הברית נאסף משמונה מדינות. המידע כלל נתונים דמוגרפיים כגון גיל, מין, מוצא אתני, מצב מגורים ונתונים על אודות החומר שגרם למוות.

תוצאות המחקר הדגימו כי חסרי בית מהווים 16.3% ו-3.4% מהנפטרים בארצות הברית ובבריטניה, בהתאמה. צריכת אופיאטים נמצאה כגורם מוות עבור 66.3% ממקרי המוות עקב מנת יתר בבריטניה לעומת 50.4% בארצות הברית. חסרי בית מבריטניה היו בסיכון מוגבר שסיבת המוות תרשם כשימוש באופיאטים בלבד בהשוואה לסמים שאינם אופיאטים (יחס סיכון יחסי של 1.87, רווח בר-סמך של 95%, 1.76-1.98; p<0.001), זאת לעומת חסרי הבית בארצות הברית שהדגימו סיכון מופחת (יחס סיכון יחסי של 0.37, רווח בר-סמך של 95%, 0.29-0.48; p<0.001). מתאמפטמין היווה גורם המוות עבור שני-שלישים (66.7%) מחסרי הבית בארצות הברית, בהשוואה ל-0.4% בלבד בבריטניה.

מסקנת החוקרים הייתה כי שיעור ואופי מקרי המוות המקושרים לשימוש בסמים היה שונה בין חסרי בית ודרי בתים בארצות הברית ובבריטניה. נמצא גם הבדל בין המדינות מבחינת סמים הנרשמים כגורם המוות. נראה כי יש צורך בתכניות מנע מסויימות למדינה על בסיס שכיחות הסמים הנמצאים בשימוש בהם.

מקור:

Roberts E, Copeland C, Humphreys K, Shover CL. Drug-related deaths among housed and homeless individuals in the UK and the USA: comparative retrospective cohort study. The British Journal of Psychiatry. 2023;223(6):562-568. doi:10.1192/bjp.2023.111

נושאים קשורים:  מחקרים,  מוות ממנת יתר,  חסרי בית,  אופיאטים,  אמפטמינים,  התמכרויות
תגובות