• יו"ר: ד"ר איתי בסר
  • מזכירת החברה: ד"ר אביבה וולף
  • גזבר: ד"ר סרגיו מרצ'בסקי
  • חברי ועד: ד"ר דורית יודשקין- פורת
  • ד"ר עמוס עברי
  • ד"ר טל קסלר
  • ד"ר חגית בוני-נח
  • ד"ר דניאל פיינגולד
  • ועדת ביקורת: ד"ר ארתורו לרנר, מר דודי גולד, לב שגל
מחקרים

האם שימוש במוצרי טבק מרובים מנבא הצלחה בגמילה מעישון?

נמצא כי עישון מוצרי טבק מרובים נמצא קשור לירידה בסיכוי להיגמל מעישון, אך ייתכן וזו מקושרת לירידה בתדירות העישון במטופלים אלו

02.02.2023, 14:46

מטרת המחקר הייתה לבחון האם שימוש מרובה (polyuse) בסיגריות ושאר מוצרי עישון (polysmoking) מנבא נסיונות גמילה או הצלחה בגמילה. במחקר עוקבה פרוספקטיבי בין-לאומי זה שבוצע באוסטרליה, קנדה, אנגליה וארצות הברית נכללו 3,983 מבוגרים אשר מעשנים בהווה. הנבדקים ענו על שאלון ראשון בשנת 2016 (גל ראשון של איסוף הנתונים) ושוב בשנת 2018 (גל שני; יחס עוקבה של גלים 1-2) במסגרת מחקר ITC 4CVי(International Tobacco Control Four Country Smoking and Vaping). 3,736 מעשנים ענו על שאלון בשנת 2018 ושוב ב-2020 (עוקבה של גלים 2-3).

הנבדקים נשאלו על אודות עישון סיגריות, סיגרים, סיגריולים, מקטרות ו'באנגים' (מקטרות מים). התוצאים שנבדקו כללו נסיונות גמילה בין מילוי שני השאלונים, והצלחה בגמילה שהוגדרה כהפסקה למשך חודש לפחות, לפני מילוי השאלון השני, משימוש בכל מוצר טבק עם מקור בעירה.

תוצאות המחקר הדגימו כי שיעור polysmoking עמד על 12.7% בעוקבה של גלים 1-2 ועל 10.5% בעוקבה של גלים 2-3. בהשוואה לנבדקים שעישנו סיגריות בלבד, polysmokers ניסו להיגמל מעישון בשכיחות גבוה בין גלים 1-2 [54.9% לעומת 42.7%; יחס סיכויים מתוקנן של 1.37, רווח בר-סמך של 95%, 1.08-1.74; p<0.01], אך לא בין גלים 2-3 (43.8% לעומת 40.1%; יחס סיכויים מתוקנן של 0.94, רווח בר-סמך של 95%, 0.72-1.22). polysmoking ניבא את ההפחתה בהסתברות להצלחה בגמילה בשתי העוקבות, גם בקרב אלו שניסו להיגמל וגם באופן כללי. בין גלים 2-3 היה שיעור גדול יותר, באופן מובהק, של נבדקים שהפסיקו לעשן בתדירות יומית בקרב polysmokers (12.4% לעומת 5.3%; χ2= 40.4, p<0.001).

Champix
Pfizer
RX
Partially covered by the Health basket
Champix

Health basket inclusion: Champix will be given to the treatment of smoking cessation parallel to supportive means. TABS: 55 x 0.5 mg, 56 x 1 mg; starter pack: 11 x 0.5 mg + 14, 28 x 1 mg. Days 1 – 3: 0.5 mg ×1/d. Days 4– 7: 0.5 mg ×2/d. Day 8 – end of tmt.: 1 mg ×2/d. Pts. should be treated with Varenicline for 12 wks. For pts. who have successf. stopped smok. at the end of 12 wks., an addit. course of 12 wks. tmt. with Varenicline is recomm. to further incr. the likelihood of long-term abstinence. Pts. with ren. impair. No dosage adjust. is necessary for pts. with mild- moder. renal impair. For pts. with sev. renal impair. (estimated CrCl <30 mL/min), the recomm. start. dose of Varenicline is 0.5 mg ×1/d. The dose may then be titrated as needed to a max. dose of 0.5 mg×2/d. For  pts. with end-stage renal dis. underg. hemodialysis, a max. dose of 0.5 mg mg×/d may be admin. if toler. Aid to smoking cessat. for adults over 18 yrs. C/I: Not to pts. under 18 yrs., hypersens.

מסקנת החוקרים הייתה כי ישנו קשר קבוע בין עישון בצורות מרובות (סיגריות יחד עם מוצרי טבק אחרים) וירידה בהצלחה בגמילה ממוצרי טבק עם מקור בעירה. אמנם ייתכן כי הסיבה לכך היא העלייה בשכיחות של מעבר לעישון בתדירות שאיננה יומית במקום גמילה מלאה.

מקור:

Li L, Borland R, Cummings KM, Hyland A, Le Grande M, Fong GT, McNeill A. Non-cigarette combustible tobacco use and its associations with subsequent cessation of smoking among daily cigarette smokers: findings from the International Tobacco Control Four Country Smoking and Vaping Surveys (2016-20). Addiction. 2023 Jan;118(1):140-148. doi: 10.1111/add.16023. Epub 2022 Aug 16. PMID: 35938219.

נושאים קשורים:  מחקרים,  מוצרי טבק,  גמילה מעישון,  עישון
תגובות