• יו"ר: ד"ר איתי בסר
  • מזכירת החברה: ד"ר אביבה וולף
  • גזבר: ד"ר סרגיו מרצ'בסקי
  • חברי ועד: ד"ר דורית יודשקין- פורת
  • ד"ר עמוס עברי
  • ד"ר טל קסלר
  • ד"ר חגית בוני-נח
  • ד"ר דניאל פיינגולד
  • ועדת ביקורת: ד"ר ארתורו לרנר, מר דודי גולד, לב שגל
מחקרים

מה התועלת בהתערבות מבוססת טלפון נייד לסיוע בהימנעות מעישון?

נמצא כי התערבויות מבוססות צ'אט לא עדיפות על פני הודעות טקסט לסיוע בהימנעות מעישון בתקופה של עד 12 חודשים

09.11.2022, 14:43
דיבור בטלפון נייד (צילום: אילוסטרציה)

מטרת המחקר הייתה לבחון, על פי דיווח עצמי, את היעילות של תמיכה מבוססת צ'אט לעומת תמיכה מבוססת הודעות טקסט דרך הטלפון הנייד במקום העבודה בשילוב עם התערבויות קצרות במקום העבודה, לצורך גמילה מעישון.

המחקר בוצע על בסיס הקצאת אשכולות אקראית בשתי זרועות מקבילות עם מעקב של עד 12 חודשים. במחקר נכללו מבוגרים מעשנים בתדירות יומית שלא התכוונו להיגמל מעישון בשלושים הימים הקרובים (92% מהגברים, 90.9% מהנשים), מתוך 75 חברות המבוססות בהונג קונג, סין.

הנבדקים הוקצו אקראית לפי אשכולות לקבלת סיוע מבוסס הודעות טקסט (Text Based Support - TBS;יn=375,י38 אשכולות) או סיוע מבוסס צ'אט (Chat Based Support - CBD;יn=304,י37 אשכולות). נבדקים בקבוצת TBS קיבלו הודעות טקסט אוטומטיות עם עצות ותמיכה, על פי לוח זמנים קבוע. נבדקים בקבוצת CBS קיבלו בנוסף גם הודעות בזמן אמת עם תמיכה פסיכוסוציאלית ותמיכה בתהליך הגמילה על ידי יועץ, דרך תוכנות דוגמת ווטסאפ. שתי קבוצות המחקר קיבלו שעת שיחה בנושא בריאות בתחילת המחקר, וייעוץ טלפוני קצר כעבור תקופות שמן של שבוע, חודש, שלושה חודשים ושנה.

Champix
Pfizer
RX
Partially covered by the Health basket
Champix

Health basket inclusion: Champix will be given to the treatment of smoking cessation parallel to supportive means. TABS: 55 x 0.5 mg, 56 x 1 mg; starter pack: 11 x 0.5 mg + 14, 28 x 1 mg. Days 1 – 3: 0.5 mg ×1/d. Days 4– 7: 0.5 mg ×2/d. Day 8 – end of tmt.: 1 mg ×2/d. Pts. should be treated with Varenicline for 12 wks. For pts. who have successf. stopped smok. at the end of 12 wks., an addit. course of 12 wks. tmt. with Varenicline is recomm. to further incr. the likelihood of long-term abstinence. Pts. with ren. impair. No dosage adjust. is necessary for pts. with mild- moder. renal impair. For pts. with sev. renal impair. (estimated CrCl <30 mL/min), the recomm. start. dose of Varenicline is 0.5 mg ×1/d. The dose may then be titrated as needed to a max. dose of 0.5 mg×2/d. For  pts. with end-stage renal dis. underg. hemodialysis, a max. dose of 0.5 mg mg×/d may be admin. if toler. Aid to smoking cessat. for adults over 18 yrs. C/I: Not to pts. under 18 yrs., hypersens.

התוצא העיקרי שנבדק היה הימנעות של שבוע, על פי דיווח עצמי, כעבור שישה חודשים מתחילת הטיפול. תוצאים שניוניים כללו הימנעות של שבוע כעבור 12 חודשים מתחילת הטיפול, הימנעות חוזרת של שבוע, הפחתה בעישון, נסיונות גמילה, והתעניינות בהתערבויות - שהוגדרו כקריאה של הודעות טקסט ו/או השתתפות בשיחות עם היועץ.

תוצאות המחקר לפי אוכלוסיית Intention-to-Treat, עם הנחה שאלו שפרשו מהמחקר היו אלו שהמשיכו בעישון, הראו כי ההצלחה בהימנעות מעישון על פי דיווח עצמי לא הייתה שונה בין קבוצות CBS ו-TBS כעבור 6 חודשים (18.8% לעומת 21.6%, יחס סיכונים של 0.87, רווח בר-סמך של 0.61-1.23; החזקה של 71.3%) ו-12 חודשים (21.4% לעומת 24%, יחס סיכונים של 0.9, רווח בר-סמך של 95%, 0.66-1.21; החזקה של 70.8%). שיעורי הימנעות חוזרת של שבוע, הפחתה בעישון ונסיונות גמילה היו דומים בין הקבוצות. מטופלים שלקחו חלק פעיל בתכניות הסיוע הדגימו שיעורי הימנעות גבוהים (יחס סיכונים מתוקנן של 2.91, רווח בר-סמך של 95%, 1.87-4.52) כעבור שישה חודשים, בהשוואה למטופלים שלא השתתפו.

מסקנת החוקרים הייתה כי התערבות מבוססת צ'אט דרך הטלפון הסלולרי במקום העבודה לא שיפר את שיעורי ההימנעות מעישון כעבור 12 חודשים. השתתפות פעילה בתכניות הסיוע מבוססת הודעות טקסט או צ'אט נמצאה קשורה לשיעורי גמילה גבוהים יותר בהשוואה לאלו שלא היו מעורבים.

מקור:

Xue Weng, et al. (2022) “Effect of a workplace mobile phone-based instant messaging intervention on smoking cessation: a cluster-randomized controlled trial.” Addiction, June 2022. Vol. 117, Issue 6, p. 1,758-1,767. doi-org.ezproxy.bgu.ac.il/10.1111/add.15804

נושאים קשורים:  מחקרים,  גמילה מעישון,  התערבות באורח החיים,  טלפון נייד
תגובות