• יו"ר: ד"ר איתי בסר
  • מזכירת החברה: ד"ר אביבה וולף
  • גזבר: ד"ר סרגיו מרצ'בסקי
  • חברי ועד: ד"ר דורית יודשקין- פורת
  • ד"ר עמוס עברי
  • ד"ר טל קסלר
  • ד"ר חגית בוני-נח
  • ד"ר דניאל פיינגולד
  • ועדת ביקורת: ד"ר ארתורו לרנר, מר דודי גולד, לב שגל
מחקרים

ההשפעה של הופעת פסוריאזיס בילדות על התנהגויות התמכרותיות

הופעת פסוריאזיס בילדות נמצאה קשורה לעישון והתנהגויות התמכרותיות

התמכרויות (אילוסטרציה)
התמכרויות (אילוסטרציה)

פסוריאזיס בילדים היא מחלה נמצאה קשורה להיעדרות מבתי ספר, הגבלה בפעילות גופנית, הפרעות פסיכיאטריות ובטווח הארוך להפרעות בתפקוד המיני והתמכרות. מכאן עולה ההשערה לפיה הופעה של פסוריאזיס בילדות יכולה להשפיע על ההתפתחות החינוכית ועל תוצאים סוציאליים ומקצועיים נוספים.

במחקר שממצאיו תוארו בכתב העת Acta Dermato-venereologica העריכו החוקרים את הקשר בין הופעת פסוריאזיס בילדות והמאפיינים החינוכיים והסוציואקונומיים של מטופלים, לצד הערכת ההתפתחות של התמכרויות בבגרות. המחקר היה מחקר חתך אשר אסף את המאפיינים של מטופלים בזמן הבסיס לפי רשם ה-PSOBIOTEQ הצרפתי. המידע בבגרות כלל חינוך (תואר ראשון), וקבוצות סוציואקונומיות (פעילות עבודה), סטטוס עישון (דיווח עצמי על עישון בהווה, בעבר או לא מעשן), צריכת אלכוהול (הוגדר כלפחות כוס אלכוהול אחת ליום) וסטטוס מגורים (לבד, עם משפחה, מוסד סוציאלי או ילד בבית).

במחקר נכללו 1,960 מטופלים אשר מתוכם ל-26.2% הייתה הופעה בילדות של פסוריאזיס. תוצאות הניתוח הרב-משתני הדגימו כי הופעת פסוריאזיס בילדות היית קשורה לסטטוס עישון (p=0.02). לעומת זאת, לא נמצא קשר בין הופעת המחלה בילדות לבין רמת החינוך, פעילות העבודה, סטטוס המגורים או צריכת אלכוהול.

מחקר זה מספק מידע המאשרר את מה שידוע אודות ההשפעה של פסוריאזיס בילדות על תוצאים סוציאליים מאז׳וריים. עם זאת, כן עלו ראיות המכוונות למספר קשרים בין הופעת פסוריאזיס בילדות לבין התנהגויות התמכרותיות אשר סוללים דרך למחקרים פרוספקטיביים גדולים יותר שיוכלו להעריך לעומק את ההשפעה הסוציאלית והחינוכית של המחלה על מטופלים.

מקור:

Mahe E. et al. Acta Dermato-venereologica (2022). https://doi.org/10.2340/actadv.v102.2484

נושאים קשורים:  מחקרים,  פסוריאזיס,  אלכוהוליזם,  עישון,  התמכרות
תגובות