• יו"ר: ד"ר איתי בסר
  • חברי הועד: ד"ר אביבה וולף
  • מר חגי ברוש
  • ד"ר דורית פורת
  • ד"ר דניאל פיינגולד
  • ד"ר חגית בוני-נח
  • ד"ר טל קסלר
  • ד"ר סרגיו מרצ'בסקי
  • ד"ר עמוס עברי
  • ועדת ביקורת: ד"ר ארתורו לרנר, מר דודי גולד
מחקרים

שינויים בצריכת חומרים על ידי נשים עם HIV בהריון ולאחר לידה

נמצא כי ישנה עליה בשימוש בקנאביס בקרב נשים עם HIV במהלך ההריון ועד שנה לאחר הלידה, כאשר עליה זו נמצאה קשורה למדיניות המאפשרת שימוש בקנאביס לצרכים רפואיים בלבד

31.01.2022, 12:01
שימוש בקנאביס והריון. אילוסטרציה

תוך כדי מגפת האופיואידים בארצות הברית ושינויים בחוק הנוגע לשימושים המותרים בקנאביס, אין מספיק מידע על אודות שימוש בחומרים בקרב נשים הריוניות ולאחר לידה עם HIV. מטרת המחקר הייתה לבחון את מגמות השימוש בקנאביס, אלכוהול ואופיואידים במהלך ההריון והשנה הראשונה לאחר הלידה בנשים עם HIV המתגוררות בארצות הברית. כמו כן החוקרים בחנו את ההבדלים בשימוש בחומרים כתלות במצב החוק העוסק בשימושים המותרים בקנאביס.

המידע על אודות הנבדקים נאסף מתוך מחקר SMARTTי(Surveillance Monitoring for Antiretroviral Toxicities) מתוך מחקר עוקבה של ילדים עם HIV/AIDS. במחקר ניתחו מידע על אודות נשים הריוניות עם HIV מ-22 מוקדים ברחבי ארצות הברית שגויסו למחקר SMARTT בין התאריכים 1 לינואר 2007 לבין 1 ליולי 2019. נשים אלו דיווחו על שימוש בחומרים במהלך ההריון, במהלך השנה שלאחר ההריון או בשניהם. החשיפות שנבדקו במחקר כללו את השנה הקלנדרית ומצב החוק המדיני בנוגע לשימוש בקנאביס.

התוצא העיקרי שנבדק היה שכיחות השימוש בחומרים (קנאביס, אלכוהול, אופיואידים ושילוב של אלכוהול וקנאביס) בהתאם לשנה הקלנדרית וללא קשר למצב ההריון. החוקרים יצרו מודלים בינומליים עם בסיס Log על מנת לבחון את השינוי השנתי הממוצע, עם התחשבות במצב ההריון המדווח. במחקר בחנו גם את השוני בשימוש בחומרים בין מדינות שונות שבהם השימוש בקנאביס הוא בהתוויה רפואית לבין אלו ששימוש בקנאביס מותר גם לצרכי פנאי.

מידע על אודות שימוש בחומרים נמצא עבור 2,310 נשים עם HIV שעברו 2,926 הריונות (גיל ממוצע של 28.8±6.1 שנים; 822 [28.1%] ממוצא היספני, 1859 [63.5%] ממוצע אתני שחור, 185 [6.3%] ממוצא אתני לבן, 24 [0.8%] ממוצא אתני מעורב, 24 [0.8%] מוצא אתני אחר [אינדיאני אמריקאי, אסייתי ועוד] ו-12 [0.4%] ממוצא אתני לא ידוע). תוצאות המחקר הדגימו כי במהלך השנים 2007-2019 שיעורי השימוש בקנאביס בהריון עלו מ-7.1% ל-11.7%, ובאותה תקופה לא נצפה שינוי בשיעורי השימוש באלכוהול ואופיואידים. אף כי נמצא ששימוש לאחר הלידה באלכוהול ואופיואידים היה די נפוץ (44.4% השתמשו באלכוהול, 13.6% בקנאביס, 10% השתמשו גם בקנאביס וגם באלכוהול), שיעורי השימוש בקנאביס עלו מ-10.2% ל-23.7% בין השנים 2007-2019, בעוד שיעורי צריכת האלכוהול לא השתנתה. הסיכון המתוקנן הממוצע לשימוש בקנאביס במהלך ההריון עלה ב-7% (רווח בר-סמך של 95%, 3-10%) בכל שנה, ולשימוש לאחר תום ההריון עלה ב-11% (רווח בר-סמך של 95%, 7-16%) בכל שנה. שימוש משולב בקנאביס ובאלכוהול לאחר תום ההריון עלה ב-10% (רווח בר-סמך של 95%, 5-15%) בכל שנה. לא נצפו שינויים בצריכת החומרים כתלות במדיניות החוק בנוגע לקנאביס לצרכי פנאי, אך כן נמצא קשר בין חקיקה המאפשרת שימוש רפואי בקנאביס לבין עליה בשיעורי השימוש בקנאביס בהריון ולאחריו.

מסקנת החוקרים הייתה כי שיעור הנשים עם HIV הצורכות אופיואידים במהלך ההריון ובתקופה שלאחריה נותר יציב במהלך השנים, בעוד שיעור הנשים הצורכות קנאביס באותה תקופה עלה במהלך השנים. שינוי זה נצפה במיוחד עבור נשים המתגוררות במדינות בהם חוקקו כי ניתן להשתמש בקנאביס לצרכים רפואיים. דפוסים אלו, המציגים עליה בשימוש בקנאביס בנשים בהריון ולאחריו עם HIV, מרמזות כי יש להגביר את תשומת הלב הקלינית למקרים אלו בשל ההשלכות הפוגעניות לאם וליילוד עקב השימוש בחומרים אלו.

מקור:

Yee LM, et al. (2021) “Marijuana, Opioid, and Alcohol Use Among Pregnant and Postpartum Individuals Living With HIV in the US.” JAMA Open Network, December 2021. Vol. 4, Issue 12, e2137162. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.37162

נושאים קשורים:  מחקרים,  הריון ולידה,  הפרעת שימוש בחומרים,  HIV,  קנאביס,  אופיואידים
תגובות