• יו"ר: ד"ר איתי בסר
  • מזכירת החברה: ד"ר אביבה וולף
  • גזבר: ד"ר סרגיו מרצ'בסקי
  • חברי ועד: ד"ר דורית יודשקין- פורת
  • ד"ר עמוס עברי
  • ד"ר טל קסלר
  • ד"ר חגית בוני-נח
  • ד"ר דניאל פיינגולד
  • ועדת ביקורת: ד"ר ארתורו לרנר, מר דודי גולד, לב שגל
מחקרים

ההשלכות הרפואיות וההתנהגותיות של שימוש לרעה בקנאביס במהלך הריון

מצא כי נשים הריוניות עם התמכרות לקנאביס מתייצגות עם יותר הפרעות חרדה ודיכאון ויותר בחילות בהשוואה לנשים ללא התמכרויות לחומרים אסורים

26.12.2021, 14:14

שימוש טרום לידתי בקנאביס הינו בעיה שמתגברת, אך טרם בוצעו מחקרים מקיפים הבוחנים את המאפיינים הדמוגרפים, הפסיכיאטריים והרפואיים המקושרים לשימוש בקנאביס במהלך ההריון. מחקרים שכן בוצעו היו מוגבלים מבחינת גודל קבוצת המחקר, דיווח עצמי ובכך שלא התחשבו בשימוש לרעה בקנאביס (Cannabis Use Disorder - CUD) או שימוש לרעה בחומרים נוספים (Substance Use Disorder - SUD). הבנה של פקטורים המקושרים ל-CUD במהלך ההריון הינה בסיסית לצורך פיתוח התערבויות ממוקדות. מטרת המחקר הייתה לבחון את ההיארעות של שילוב של מצבים רפואיים ופסיכיאטריים בנשים הריוניות בארצות הברית שאושפזו עם וללא CUD עם SUD.

במחקר זה בחנו מידע מתוך מכתבי שחרור מסווגים בין השנים 2010-2018 מתוך מאגר המידע Healthcare Cost and Utilization Project State Inpatient מ-35 מדינות שבארצות הברית. רגרסיות ליניאריות משוקללות בחנו האם המצאות של מצבים פסיכיאטריים ורפואיים היו שונים בין אנשים עם וללא אבחון של CUD בעת האשפוז. לצרכי המחקר החוקרים זיהו נשים הריוניות בגילאי 15 עד 44 שנים עם אבחון של CUD בעת האשפוז והשוו לקבוצת נבדקות בגילאי 15 עד 44 שנים ללא אבחון של CUD. הנבדקות רובדו בנוסף על בסיס תבניות SUD מקבילות; (1) SUD נוסף, הכולל סוג אחד של חומר בלתי חוקי, (2) SUD נוסף, לא כולל חומר בלתי חוקי (3) ללא SUD. התוצא העיקרי שנבדק היה המצאות של מאפיינים דמוגרפיים, הפרעות פסיכיאטריות (כגון דיכאון וחרדה) ומצבים רפואיים אחרים (כגון אפילפסיה או הקאות).

במחקר נכללו 20,914,581 אשפוזים של נשים הריוניות. גילן הממוצע של נשים אלו עמד על 28.24±5.85 שנים. מתוך אשפוזים אלו, 249,084 (1.19%) היו של נשים עם CUD ו-20,665,507 (98.81%) היו ללא רקע של CUD. תוצאות המחקר הדגימו כי בין השנים 2010 ל-2018 שיעור האשפוזים של נשים הריוניות עם CUD עלה מ-0.008 ל-0.02. ניתוח נתונים הציג הבדל מובהק בהיארעות של כל תוצא רפואי ופסיכיאטרי שנבחן במסגרת ההשוואה בין אשפוזים של פרטים עם CUD לבין אלו ללא, ללא קשר ל-SUD נוסף.

נצפתה עליה מובהקת בהיארעות של דיכאון (יחס סיכונים של 0.089; רווח בר-סמך של 95%, 0.083-0.095), חרדה (יחס סיכונים של 0.072; רווח בר-סמך של 95%, 0.066-0.076) ובחילות (0.036; רווח בר-סמך של 0.033-0.04) בקרב נבדקות שאושפזו עם CUD בלבד בהשוואה לאלו שאושפזו ללא רקע של SUD בכלל.

מסקנת החוקרים הייתה כי ישנה עליה משמעותית בהיארעות של CUD בנבדקות שאושפזו במהלך ההריון, ובמצבים רפואיים ופסיכיאטריים שונים בנבדקות עם CUD באשפוז. ממצאים אלו מדגישים את הצורך בביצוע יותר בדיקות סקר, מניעה וטיפול בייחוד באוכלוסייה בה יש CUD והפרעות פסיכיאטריות בו-זמנית.

מקור: 

Meinhofer A, et al. (2021) “Association of Comorbid Behavioral and Medical Conditions With Cannabis Use Disorder in Pregnancy.” JAMA Psychiatry. Published online November 03, 2021. doi:10.1001/jamapsychiatry.2021.3193

נושאים קשורים:  מחקרים,  התמכרות לקנאביס,  הריון,  דיכאון וחרדה,  בחילות,  קנאביס
תגובות