• יו"ר: ד"ר איתי בסר
  • חברי הועד: ד"ר אביבה וולף
  • מר חגי ברוש
  • ד"ר דורית פורת
  • ד"ר דניאל פיינגולד
  • ד"ר חגית בוני-נח
  • ד"ר טל קסלר
  • ד"ר סרגיו מרצ'בסקי
  • ד"ר עמוס עברי
  • ועדת ביקורת: ד"ר ארתורו לרנר, מר דודי גולד
אוטיזם

האם צעירים עם אוטיזם בסיכון מוגבר לפתח התמכרויות?

מחקר עוקבה המתאר את יחס הסיכונים למטופל עם אוטיזם לסבול מהתמכרות לחומרים שונים ביחס לאדם נוירוטיפיקלי, וכן הסיכון להתמכרות בקרב צעירים עם אוטיזם לאחר קבלת טיפול

02.03.2021, 13:45
אוטיזם (צילום: אילוסטרציה)
אוטיזם (צילום: אילוסטרציה)

עד ביצוע מחקר זה, טרם נבדק הסיכון לאנשים עם אוטיזם (ASD) לפתח תלות או התמכרות לחומרים (Substance Use Disorder-SUD). במהלך המחקר בדקו את הסיכון לאנשים עם ASD לפתח התמכרות, והקשר בין אוטיזם לתחלואה צולבת, תרופות פסיכותרופיות (Psychtrophic Agents-PA), ותמותה.

בוצע מחקר עוקבה רטרוספקטיבי מבוסס אוכלוסיה על 1,936,512 משתתפים. הפרטים נאספו דרך בסיס הנתונים של הביטוח הרפואי הלאומי של טייוואן, בין ה-1 לינואר 2000 ועד 31 לדצמבר 2015. הנתונים נאספו אודות אנשים עם ASD סימפטומטי מאובחן על פי ה-ICD-9-CM (International Classification of Diseases, Ninth Revision, Clinical Modification) אשר ביקרו לפחות 3 פעמים בשנת המחקר במרפאת חוץ. פרטים שאובחנו בASD לפני שנת 2000, או אלו שאובחנו בSUD לפני האבחון בASD או אלו עם מידע חסר - לא נכללו במחקר. בוצעה התאמה של 4:1 בין פרטים ללא ASD לבין אלו עם ASD. ההתאמה בוצעה על בסיס; גיל, מין, ותאריך אבחון. החשיפה הנבדקת הייתה אבחון ב-ASD עם לפחות שלושה ביקורים בשנת המחקר.

בוצע יחס סיכונים מתוקנן עם 95% רווח בר-סמך ל-SUD, כולל התמכרות לאלכוהול (AUD) ולסמים (DUD), והסיכון לתחלואה או תמותה נמדדה גם כן. ניתוח המידע התבצע בין ה-1 למרץ ועד ה-13 ליולי 2020.

סך הכל 6,599 פרטים עם ASD (גיל ממוצע של 11.9±5.1 שנים, מתוכם 5,094 [77.2%], עם משך מעקב ממוצע של 8.1±8.3 שנים, חציון משך מעקב 4.3 שנים, טווח בין רבעוני למעקב 2.3-5.3 שנים), ו-26,396 מקרי ביקורת (גיל ממוצע של 12.1±5.8 שנים, מתוכם 20,376 [77.2%], עם משך מעקב ממוצע של 8.6±8.9 שנים, חציון משך מעקב 4.4 שנים, טווח בין רבעוני למעקב 2.4-5.4 שנים) השתתפו במחקר.

בניתוח רב משתני מתוקנן נמצא כי יחס הסיכונים המתוקנן ל-SUD (2.33; רווח בר-סמך 95%, 1.89-2.87), AUD (2.07; רווח בר-סמך 95%, 1.6-2.63) ו-DUD (3.00; 95% רווח בר-סמך, 2.15-4.58) היו גבוהים באופן מובהק בקבוצת הנבדקים עם ASD לעומת מקרי הביקורת. יחס הסיכונים המתוקנן ל-SUD בקרב קבוצת הנבדקים עם ASD שקיבלו טיפול PA יחיד (0.6; רווח בר-סמך 95%, 0.43-0.66) לעומת או שקיבלו מספר טיפולי PA (0.37; רווח בר-סמך 95%, 0.28-0.49) היה נמוך באופן מובהק מאלו ללא טיפול PA כלל.

השוואה בין קבוצת המחקר עם ASD לבין קבוצת הביקורות ללא ASD עם אותה תחלואה צולבת הראתה יחס סיכונים מתוקנן גבוה בקרב נבדקים עם ASD (טווח, 1.17-2.55). יתרה מזאת, בקבוצת המחקר שלא קיבלו PA כלל היה יחס סיכונים מתוקנן של 6.39 (רווח בר-סמך 95%, 5.11-7.87) לSUD כאשר הייתה להם תחלואה צולבת עם הפרעת טיקים. בקבוצת המחקר נמצא יחס סיכונים מתוקנן של 5.48 (רווח בר-סמך 95%, 5.12-5.70) ל-AUD, ושל 5.42 (רווח בר-סמך 95%, 5.12-5.80) ל-DUD עם הייתה תחלואה צולבת עם הפרעה כפייתית. הסיכון לתמותה היה גבוה באופן מובהק בקבוצת הנבדקים עם ASD ו-SUD מאשר קבוצת הביקורות ללא ASD אך עם SUD (יחס סיכונים מתוקנן 3.17; רווח בר-סמך 95%, 2.69-3.89).

תוצאות המחקר מראות כי אנשים עם ASD הינם בסיכון מוגבר להתמכרות לחומרים (SUD). כמו כן נמצא כי אנשים עם תחלואה צולבת ב-ASD והתמכרות לחומרים (SUD) נמצאים בסיכון מוגבר לתמותה.

מקור: 

Huang J, Yang. et al. “Risk of Substance Use Disorder and Its Associations With Comorbidities and Psychotropic Agents in Patients With Autism”. JAMA Pediatr. 2021; Vol. 175 Issue 2 :e205371. doi:10.1001/jamapediatrics.2020.5371

נושאים קשורים:  אוטיזם,  התמכרות,  מחקרים
תגובות