• יו"ר: ד"ר איתי בסר
  • חברי הועד: ד"ר אביבה וולף
  • מר חגי ברוש
  • ד"ר דורית פורת
  • ד"ר דניאל פיינגולד
  • ד"ר חגית בוני-נח
  • ד"ר טל קסלר
  • ד"ר סרגיו מרצ'בסקי
  • ד"ר עמוס עברי
  • ועדת ביקורת: ד"ר ארתורו לרנר, מר דודי גולד
התמכרות

טיפול בהתמכרויות עם איבוגאין: מה מכורים חושבים?

נבדקו השקפות המטופלים כפי שבאו לידי ביטוי בפורומים מקוונים זאת על מנת לתאר נקודת מבט של צרכן הטיפול באיבוגאין להתמכרות, ולהבהיר את תפקיד הפורומים המקוונים בתיווך ההבנה של מטופלים בנוגע לאיבוגאין

איבוגאין הינו סם פסיכדלי המשמש מרפאות פרטיות בארה"ב ומטפלים שאינם קליניים לצורך טיפול בהתמכרות, זאת חרף כמה מקרי תמותה כתוצאה מהטיפול שדווחו ולמרות היעדר מחקר קליני קפדני. מעט ידוע על טיפול באיבוגאין מנקודת מבטם של המטופלים. מידע על טיפול באיבוגאין נמצא בשפע בדיונים מקוונים המייצרים ומפיצים מידע ועדויות על מטפלים מטופלים וטיפולים ומספקים חלון להבנה כיצד מטופלים תופסים ומבינים את הסיכונים והשימושים של איבוגאין.

במחקר הנוכחי נבדקו השקפות המטופלים כפי שבאו לידי ביטוי בפורומים מקוונים זאת על מנת לתאר נקודת מבט של צרכן הטיפול באיבוגאין להתמכרות, ולהבהיר את תפקיד הפורומים המקוונים בתיווך ההבנה של מטופלים בנוגע לאיבוגאין. החוקרים ניתחו באופן נושאי (תמתי) 40 דיונים הכוללים פוסטים מ-101 אנשים שונים משני פורומים מקוונים פופולריים באתר Redditי(n = 20) ופורום הסמים (n = 20).

בתוצאות הניתוח זוהו שלושה נושאים עיקריים: (1) פורומים מקוונים כמקור לניסויים עצמיים וטיפול עצמי לא מבוקר (2) האינטראקציה הטיפולית בטיפול באיבוגאין, וכן (3) מנגנונים טיפוליים של איבוגאין.

מהמחקר עולה שהפורומים המקוונים הינם משאב מרכזי למידע על טיפול באיבוגאין, בהם מתבצעת הערכה ברמה גבוהה של חוויות אישיות, סקירות ופרשנויות של מידע מבוסס ראיות. משתתפי הפורום דנו באריכות על הסדרי הטיפול, הסיכונים ומזעור הנזקים. בפורומים דווח על השפעות טיפוליות שהתמקדו במנגנונים פרמקולוגיים, אך דווח גם על שינויים פסיכולוגיים חיוביים הנובעים מההתנסות הפסיכדלית. רבים מהמשתתפים בפורום העדיפו טיפול קליני מוסדר בגלל חששות בטיחותיים, אך מגבלות הנוגעות במימון וזמן לפעמים הובילו להתפשרות על טיפול שאיננו על ידי אנשי מקצוע רשמיים. בנוסף נמצאו דיונים רבים בטיפול במיקרו-מינונים של איבוגאין.

החוקרים מסיקים כי הפעילות בפורומים מקוונים מספקת תחושת קהילה שבה אנשים חשים מגויסים ואחראים לקידום והצלחת הטיפול באיבוגאין להתמכרות. דיונים בפורומים ממחישים כי להסברים מדעיים נוירולוגיים בנוגע להתמכרויות יש חשיבות גדולה לאנשים העוסקים בטיפול באיבוגאין. הפורומים המקוונים יכולים לשמש כפלטפורמה להתערבויות תומכות ומטפלות בהובלת קלינאים עמיתים, ובכך לבצע מזעור נזקים ומעקב אחר נוהלי הטיפול הקיימים במסגרות שאינן קליניות ואחר התוצאות לטווח הארוך.

מקור: 

Barber, M., Gardner, J., Savic, M., & Carter, A. (2020). Ibogaine therapy for addiction: Consumer views from online fora. The International journal on drug policy83, 102857. Advance online publication. https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2020.102857

נושאים קשורים:  התמכרות,  איבוגאין,  פורומים מקוונים,  מחקרים
תגובות