• יו"ר: ד"ר איתי בסר
  • חברי הועד: ד"ר אביבה וולף
  • מר חגי ברוש
  • ד"ר דורית פורת
  • ד"ר דניאל פיינגולד
  • ד"ר חגית בוני-נח
  • ד"ר טל קסלר
  • ד"ר סרגיו מרצ'בסקי
  • ד"ר עמוס עברי
  • ועדת ביקורת: ד"ר ארתורו לרנר, מר דודי גולד
מחקרים

חוסר בראיות מספקות להערכת יתרון היפנותרפיה מול התערבויות אחרות לגמילה מעישון

מטה-אנליזה של קוקריין על טיפול בהיפנוזה להפסקת עישון

טיפול בהיפנוזה מקודם באופן נרחב כשיטה לסיוע בהפסקת עישון. הוא מתבסס על שינוי של דחפים בסיסיים על מנת להחליש את הרצון לעשן, או לחזק את הרצון להפסיק. לאחרונה התפרסמה מטה אנליזה במאגר היוקרתי והמשפיע של קוקריין שנועדה להעריך את ההשפעה והבטיחות של היפנוזה להפסקת עישון.

מפרסמי הסקירה ביצעו חיפוש ב-Cochrane Tobacco Addiction Group Specialist Register, ורישומי ניסוי (ClinicalTrials.gov ופלטפורמת הרישום הבינלאומי לניסויים קליניים של ה-WHO), תוך שימוש במונחים "הפסקת עישון" ו"היפנוזה" או "היפנוזה", ללא מגבלות שפה או תאריך פרסום. החיפוש האחרון שנערך בוצע ב-18 ביולי 2018.

החוקרים כללו ניסויים מבוקרים אקראיים שגייסו אנשים שעישנו וביצעו התערבות היפנוזה לצורך הפסקת עישון תוך השוואה למעשנים ללא טיפול או להתערבויות טיפוליות אחרות. הניסויים נדרשו לדווח על שיעורי הפסקת עישון לפחות שישה חודשים לאחר תחילת הטיפול.
ביצוע עבודה זו נערך על פי הליכים מתודולוגיים סטנדרטיים המתבקשים על ידי Cochrane. מדד התוצאה העיקרי היה הימנעות מעישון לאחר מעקב של לפחות שישה חודשים. החוקרים השתמשו בהגדרה המחמירה ביותר של הימנעות בכל ניסוי, ושיעורי הימנעות מאוששים ע"י בדיקות ביוכימיות (דם, שתן) ככל שהיו. אלה שאבדו למעקב בניסוי נחשבו ככאלו שחזרו לעשן. ההשפעות סוכמו כיחסי סיכון (RR) עם מרווחי ביטחון של 95% (CI). במידת האפשר, החוקרים ביצעו מטה-אנליזה באמצעות מודל של אפקט קבוע. החוקרים ציינו גם כל אירועי לוואי שדווחו.

Champix
Pfizer
RX
Partially covered by the Health basket
Champix

Health basket inclusion: Champix will be given to the treatment of smoking cessation parallel to supportive means. TABS: 55 x 0.5 mg, 56 x 1 mg; starter pack: 11 x 0.5 mg + 14, 28 x 1 mg. Days 1 – 3: 0.5 mg ×1/d. Days 4– 7: 0.5 mg ×2/d. Day 8 – end of tmt.: 1 mg ×2/d. Pts. should be treated with Varenicline for 12 wks. For pts. who have successf. stopped smok. at the end of 12 wks., an addit. course of 12 wks. tmt. with Varenicline is recomm. to further incr. the likelihood of long-term abstinence. Pts. with ren. impair. No dosage adjust. is necessary for pts. with mild- moder. renal impair. For pts. with sev. renal impair. (estimated CrCl <30 mL/min), the recomm. start. dose of Varenicline is 0.5 mg ×1/d. The dose may then be titrated as needed to a max. dose of 0.5 mg×2/d. For  pts. with end-stage renal dis. underg. hemodialysis, a max. dose of 0.5 mg mg×/d may be admin. if toler. Aid to smoking cessat. for adults over 18 yrs. C/I: Not to pts. under 18 yrs., hypersens.

נכללו 14 מחקרים שערכו השוואה בין היפנוזה לסך של 22 התערבויות בקרה שונות. המחקרים כללו בסך הכל 1,926 משתתפים. המחקרים היו מגוונים ומטא-אנליזה יחידה לא התאפשרה. החוקרים העריכו כי רק מחקר אחד נמצא בסיכון נמוך להטיה; 10 מחקרים היו בסיכון גבוה להטיה ושלושה בסיכון לא ברור. המחקרים לא סיפקו ראיות אמינות ליתרון גדול יותר של היפנותרפיה בהשוואה להתערבויות אחרות או בהשוואה להיעדר טיפול בהפסקת עישון.

מרבית המחקרים הבודדים לא מצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית בשיעורי הפסקות עישון לאחר שישה חודשים או יותר, ומחקרים שגילו הבדלים היו בדרך כלל עם מגבלות מתודולוגיות. קבוצות קטנות של מחקרים דומים יחסית לא הראו הוכחות אמינות להשפעה ספציפית של היפנוזה יחסית לטיפול ביקורת.

היו עדויות עם וודאות נמוכה, שהוגבלו על ידי חוסר דיוק וסיכון להטיה, שמצאו שאין הבדל מובהק סטטיסטית בין היפנוזה לטיפולים התנהגותיים בהם ניתנה תשומת לב זהה לנבדקים (RR 1.21, 95% CI 0.91 ל-1.61; I2 = 36%; 6 מחקרים, 957 משתתפים). התוצאות היו לא מדויקות באופן דומה, והוגבלו גם בסיכון להטיה, כאשר נערכה השוואה של היפנותרפיה להתערבויות התנהגותיות אינטנסיביות.

תוצאות ממחקר קטן אחד (40 משתתפים) גילו תועלת מובהקת סטטיסטית בהיפנוזה לעומת ללא התערבות (RR 19.00, 95% CI 1.18 עד 305.88), אולם עדות זו נחשבה לוודאות נמוכה מאוד בגלל סיכון גבוה להטיה וחוסר דיוק. כמו כן, לא נמצאו הבדלים מובהקים בהשוואות של היפנותרפיה עם התערבויות התנהגותיות (269 משתתפים), עישון מהיר / ממוקד (54 משתתפים), וטיפולים תרופתיים (197 משתתפים).

מרבית המחקרים לא סיפקו מידע האם נאספו נתונים הנוגעים במיוחד לתופעות לוואי והאם התרחשו כאלה. מחקר אחד שאסף נתונים כאלה לא מצא הבדל מובהק סטטיסטית במדדים של תופעות הלוואי בין היפנוזה להרפיה.

מסקנות המחברים היא שאין מספיק ראיות כדי לקבוע אם ההיפנוזה יעילה יותר להפסקת עישון מאשר סוגים אחרים של תמיכה התנהגותית או הפסקת עישון ללא סיוע. אם קיים יתרון להיפנוזה, עדויות עדכניות מצביעות על יתרון קטן לכל היותר. יש מעט מאוד הוכחות אם ההיפנוזה גורמת לתופעות שליליות, אך הנתונים הקיימים מראים כי אין הוכחה לכך. כמו כן מציינים המחברים, נדרשים ניסויים מבוקרים גדולים ואיכותיים נוספים, והערכות מקיפות יותר של בטיחות בנושא זה.

מקור:

Barnes, Joanne, Hayden McRobbie, Christine Y. Dong, Natalie Walker, and Jamie Hartmann‐Boyce. "Hypnotherapy for smoking cessation." Cochrane Database of Systematic Reviews 6 (2019).

נושאים קשורים:  מחקרים,  הפסקת עישון,  עישון,  היפנוזה,  היפנותרפיה
תגובות