הטיפול בהפרעות שימוש בחומרים באופן מסורתי הינו מוכוון הימנעות, אך הערכת האיכות של שימוש בכמות נמוכה של קנאביס כנקודת סיום טיפול פוטנציאלית, עשויה לזהות יתרונות רלוונטיים קלינית לאנשים המחפשים טיפול ולא משיגים הימנעות.

מחקר זה בוחן האם הפחתה בשימוש בקנאביס לרמה נמוכה של שימוש קשורה לשיפור בבריאות הגופנית, בבריאות הנפשית ושמירה על תפקוד קוגניטיבי. משתתפי המחקר עם היסטוריה של שימוש בעייתי בקנאביס (n=111) השלימו את ההערכות. נעשה שימוש במודלים של רגרסיה בכדי לחקור את היחסים בין רמות השימוש בקנאביס ב-30 הימים האחרונים (הימנעות [57%], שימוש מופחת [22%] מוגדר כ-3 ימים בשבוע או פחות, ושימוש כבד [22%] מוגדר כ-4 ימים או יותר בשבוע) וסטטוס פונקציונלי ובריאות גופנית, בריאות נפשית וקוגניציה.

בהשוואה למשתמשים כבדים, הן הנמנעים והן המשתמשים בכמות קטנה נמצאו כקשורים באופן דומה לבריאות טובה יותר וכן לתוצאי תיאבון ודיכאון טובים יותר. אלו שאינם משתמשים בקנאביס דיווחו גם על  שינה טובה יותר, פחות חרדה ותפקודים קוגניטיביים טובים יותר בהשוואה למשתמשים כבדים. לכן, הפחתה בשימוש בקנאביס לרמות נמוכות יותר הינה קשורה לתוצאים משופרים החשובים לבריאות וכן לאזורים אחרים של תפקוד באנשים עם שימוש בעייתי בקנאביס.

מקור: 

Moony, L.J. et al. (2018) Journal of Neuroimmune pharmacology. published online