• יו"ר: ד"ר איתי בסר
  • חברי הועד: ד"ר אביבה וולף
  • מר חגי ברוש
  • ד"ר דורית פורת
  • ד"ר דניאל פיינגולד
  • ד"ר חגית בוני-נח
  • ד"ר טל קסלר
  • ד"ר סרגיו מרצ'בסקי
  • ד"ר עמוס עברי
  • ועדת ביקורת: ד"ר ארתורו לרנר, מר דודי גולד
קנאביס

שימוש בטבק ובקנאביס בקרב מתבגרים והקשר לחוויות פסיכוטיות

בחינת השפעת דפוסי השימוש בקנאביס ובטבק בקרב בני נוער כגורמים המשפיעים על שכיחות חוויות פסיכוטיות  

קואליציית המאבק בעישון. "יש לעצור את מגמת העלייה בשיעורי ההתנסות והעישון בקרב בני הנוער"

ישנה דאגה הולכת וגוברת בנוגע להשפעות הפוטנציאליות של שימוש בטבק על פסיכוזה. עם זאת, מחקרים אפידמיולוגים נוטים פחות לנטרל השפעות אחרות מאשר מחקרים בנוגע לשימוש בקנאביס. מתוך כך, החוקרים ניסו לבחון את הקשר בין דפוסי השימוש בסיגריות ובקנאביס לבין חוויות פסיכוטיות קודמות ועוקבות ולהשוות את ההשפעות הנלוות לדפוסים אלו.

החוקרים ניתחו מדידות חוזרות של שימוש בסיגריות וקנאביס במהלך גיל ההתבגרות בקרב מדגם של 5,300 בני נוער מתוך מחקר העוקבה - Avon Longitudinal Study of Parents and Children birth cohort שהיו להם לפחות 3 מדידות של שימוש בסיגריות ובקנאביס בגילאים 14-19 שנים. מידע בנוגע לשימוש בסיגריות וקנאביס סוכם תוך שימוש בניתוח סטטיסטי אורכי כדי לזהות קבוצות אורכיות של שימוש בחומרים ולהעריך את הקשר בין הקבוצות לבין חוויות פסיכוטיות בגיל 18.

טרם ההתאמה עבור טווח של גורמים מעורבים, נמצאה הוכחה חזקה לכך ששימוש מוקדם בסיגריות בלבד (4.3%), שימוש מוקדם בקנאביס (3.2%), והתחלה מאוחרת של שימוש בקנאביס (11.9%) אך לא התחלה מאוחרת של שימוש בסיגריות בלבד (14.8%) הינם קשורים לעליה בשכיחות החוויות הפסיכוטיות בהשוואה למתבגרים שאינם משתמשים בחומרים אלו (65.9%) (מובהקות < 0.001). לאחר ההתאמה עבור גורמים מעורבים, הקשר עבור התחלת שימוש מוקדמת בסיגריות בלבד הוחלש משמעותית (יחס סיכויים לא-מותאם = 3.03, רווח בר-סמך 95% 1.13, 8.14; יחס סיכויים מתואם =1.78, רווח בר-סמך 95% 0.54,5.88), בעוד שאלו עבור התחלת שימוש מוקדמת (יחס סיכויים מתואם = 3.70, רווח בר-סמך 95% 1.66,8.25) והתחלת שימוש מאוחרת (יחס סיכויים מתואם =2.97, רווח בר-סמך 95% 1.63,5.40) בקנאביס נשארו ללא שינוי.

לסיכום, ממצאי מחקר זה עולה כי משתמשים בקנאביס או סיגריות במהלך גיל ההתבגרות הינם בעלי סיכון מוגבר לפתח חוויות פסיכוטיות בהמשך, ההוכחה האפידמיולוגית לכך הינה מהותית חזקה יותר בשימוש בקנאביס מאשר בטבק.

מקור: 

Zammit, S. et al. (2018) Schizophrenia Bulletin. 44(1)

נושאים קשורים:  קנאביס,  חוויות פסיכוטיות,  מתבגרים,  טבק,  סיגריות,  שימוש מוקדם,  מחקרים
תגובות