• יו"ר: ד"ר איתי בסר
  • חברי הועד: ד"ר אביבה וולף
  • מר חגי ברוש
  • ד"ר דורית פורת
  • ד"ר דניאל פיינגולד
  • ד"ר חגית בוני-נח
  • ד"ר טל קסלר
  • ד"ר סרגיו מרצ'בסקי
  • ד"ר עמוס עברי
  • ועדת ביקורת: ד"ר ארתורו לרנר, מר דודי גולד
מחקרים

הקשר בין אישיות בילדות לעישון ושתיית אלכוהול בתיכון

החוקרים מצאו כי שלוש תכונות אישיות בילדים בני 11 יכולות לנבא התנהגות מועדת לשתיית אלכוהול ועישון סיגריות בגיל 15

24.10.2017, 10:43

צריכת אלכוהול ועישון סיגריות בקרב תלמידי תיכון בארצות הברית קשורים בסיכונים נוכחיים ועתידיים רבים. החוקרים ביקשו לבחון האם אופי עם נטייה להתנהגות אימפולסיבית בגיל בית הספר היסודי יכול לנבא התמכרויות אלו ללא תלות במין או מוצא אתני.

במסגרת מחקר אורכי זה החוקרים בחנו האם תכונות אימפולסינוגניות בבית הספר היסודי מנבאות עישון ושתיית אלכוהול ארבע שנים לאחר מכן, בגיל תיכון ב-23 בתי ספר ציבוריים בקנטאקי, ארה"ב. במחקר השתתפו 1,897 בני נוער עם גיל ממוצע של 10.33 שנים מרקע עירוני, פרברי וכפרי.

תדירות שתיה ועישון הוערכה על ידי שאלות רכיב בודד. המנבאים העיקריים היו תכונות אימפולסינוגניות שנמדדו על ידי מדד ההתנהגות האימפולסיבית UPPS-P בגרסת הילדים. משתנים חשובים נוספים כללו מצב בגרות מינית, דכאון ואפקט שלילי וחיובי. כל אחד מהמאפיינים הללו הוערך על ידי דיווח עצמי.

החוקרים מצאו כי שלוש תכונות אישיות שנמדדו בכיתה ה' (כל אחת מייצגת נטייה שונה לעסוק בפעילות אימפולסיבית), ניבאו שתייה ועישון בכיתה ט' מעל ומעבר לגורמי הסיכון האחרים ועישון ושתייה בכיתה ה'. התכונות כללו דחיפות (urgency)י(b=0.10, 0.13), חיפוש גירויים (sensation seeking)י(b=0.13, 0.17) ומצפוניות נמוכה (conscientiousness)י(b=0.14, 0.11). כל אחת מהתכונות הללו ניבאה צריכת אלכוהול ועישון בתיכון בהתאמה. לא נמצאו ראיות כי אחת התכונות מנבאת תוצאים בצורה חזקה יותר מהתכונות האחרות ולא נמצא כי הערך הניבוי משתנה לפי מין או מוצא.

מסקנת החוקרים היא כי שלוש תכונות אישיות (דחיפות, חיפוש גירויים ומצפוניות נמוכה) הנמדדות בילדים בני 11 יכולות לנבא התנהגות מועדת לשתיית אלכוהול ועישון סיגריות בגיל 15. השפעת תכונות אלו אינה מושפעת ממין או גיל.

מקור: 

Peterson, S.J. and Smith, G.T. (2017) Addiction.  112(11), 2043

נושאים קשורים:  מחקרים,  אימפולסיביות,  עישון,  אלכוהול,  סיגריות,  מצפוניות,  גירויים
תגובות
06.11.2017, 00:22

אין שום חידוש במחקר זה למי שקרא או יקרא את מאמרי ״ תסמונת הכשל החינוכי הנרכש ״ שפורסם ב ״ הרפואה״ מרץ 2003.

אנונימי/ת
13.06.2018, 09:12

הייתי רוצה לשמוע על התמכרויות נוספות שמשום מה לא דוברו כאן.
למשל התמכרות למגע מיני