• יו"ר: ד"ר איתי בסר
  • חברי הועד: ד"ר אביבה וולף
  • מר חגי ברוש
  • ד"ר דורית פורת
  • ד"ר דניאל פיינגולד
  • ד"ר חגית בוני-נח
  • ד"ר טל קסלר
  • ד"ר סרגיו מרצ'בסקי
  • ד"ר עמוס עברי
  • ועדת ביקורת: ד"ר ארתורו לרנר, מר דודי גולד
סיגריות

האם יש קשר בין צריכת קפה לכובד עישון?

החוקרים מצאו כי ככל הנראה לכמות הקפה הנצרכת אין השפעה על כובד העישון ואם ישנו קשר הוא אינו מתווך באמצעות ההשפעה של חומצה קפאית, קוורצטין או חומצה פי-קומרית על מטבוליזם ניקוטיני

01.10.2017, 11:04

צריכת קפה ועישון סיגריות קשורים זה בזה אך לא ברור האם קשר זה הינו מקרי. החוקרים ביקשו לבחון האם צריכת קפה משפיעה על עישון סיגריות באופן סיבתי, להעריך את הגודל האפקט של קשרים בין שני משתנים אלו ולמצוא מנגנוני קשר פוטנציאליים.

החוקרים עשו שימוש באנליזת אקראיות מנדליאנית (MR) של מידע תצפיתי שנלקח מקונסורטיום ה- Tobacco and Geneticsי(TAG), מידע אישי ממאגר ה-UK Biobank וניסויי in-vitro של תרכובות שונות. קונסורטיום ה-TAG הכיל מידע ממחקרים ממספר מדינות בהשתתפות 38,181 אנשים. מאגר ה-UK Biobank מכיל מידע מ-8,072 גברים ונשים שגויסו באנגליה, וולס וסקוטלנד.
באנליזת MR החשיפה הייתה צריכת קפה (כוסות ליום) והתוצא היה כובד עישון (סיגריות ליום). בניסוי in vitro החוקרים העריכו את ההשפעה של חומצה קפאית, קוורצטין וחומצה פי-קומרית על הקצב של מטבוליזם של ניקוטין במיקרוזומים מכבד ו-CYP2A6 אנושיים.

אנליזת MR של קונסורטיום ה-TAG הדגימה כי צריכת קפה כבדה יותר יכולה להוביל להפחתת כובד עישון [beta=-1.49, רווח בר-סמך 95%: -2.88-(-0.09)]. עם זאת, ניסוי in vitro מצאו כי התרכובות שנבדקו לא מעכבות באופן משמעותי את המטבוליזם של ניקוטין בעקבות צריכת קפה. אנליזת MR נוספת מה-UK Biobank לא מצאה קשר סיבתי בין צריכת קפה וכובד עישון (beta=0.20, -1.72-2.12).

מסקנת החוקרים היא כי צריכת קפה ככל הנראה אינה בעלת השפעה סיבתית על כמות עישון סיגריות. במידה וקיימת השפעה כזו היא אינה מתווכת דרך ההשפעה של חומצה קפאית, קוורצטין או חומצה פי-קומרית על מטבוליזם ניקוטיני. הקשר התצפיתי בין צריכת קפה לעישון סיגריות יכול להיות לאור השפעה העישון על צריכת קפה או גורמים מבלבלים אחרים.

מקור: 

Ware, J.J. et al. (2017) Addiction. 112(10), 1842.

נושאים קשורים:  סיגריות,  קפה,  מחקרים
תגובות