• יו"ר: פרופ' שאולי לב-רן
  • חברי ועד: ד"ר אביבה וולף
  • ד"ר איתי בסר
  • ד"ר ארתורו לרנר
  • ד"ר דורית פורת
  • ד"ר דותן קידר
  • ד"ר דניאל פיינגולד
  • ד"ר חגית בוני-נח
  • ד"ר פבל ספיבק
  • ועדת ביקורת: ד"ר אילן וולקוב, ד"ר אילן טל, ד"ר אלכסנדר קפצן
מחקרים

התלות באלכוהול ומחלות סומטיות

מחקר עוקבה זה, בהשתתפות יותר מ-19 אלף אנשים עם הפרעת תלות באלכוהול, בדק את הקשר בין תלות באלכוהול וסיכון למחלות סומטיות בנשים ובגברים ומצא כי הסיכוי באוכלוסייה זו לפתח תחלואה ותמותה גבוה מאשר באוכלוסייה הכללית

07.08.2017, 11:28

מחקר זה ביקש להעריך את הסיכונים הספציפיים לשני המינים בהיבט ספקטרום רחב של מחלות סומטיות באנשים עם תלות באלכוהול לעומת האוכלוסייה הכללית ולבחון את הסיכון לתמותה ממחלות אלו. המחקר בוצע בתבנית עוקבה מבוססת מאגרי מידע. אנשים עם תלות באלכוהול זוהו מעוקבת Copenhagen Alcohol. מקרי ביקורת נבחרו באופן אקראי ממאגר המידע האזרחי הדני. מידע על מחלות סומטיות נלקח ממאגר החולים הדני הלאומי וסיבות תמותה נלקחו ממאגר התמותה הלאומי. מודל cox יושם על מנת לחשב יחסי סיכונים. במחקר השתתפו 19,002 אנשים עם תלות באלכוהול ו-186,767 מקרי ביקורת.

תוצאים כללו 11 קבוצות של מחלות ו-29 תתי קבוצות שהוגדרו על פי קודי ICD. המשתנה המנבא העיקרי היה אבחנה של תלות באלכוהול לפי ה-ICD.
החוקרים מצאו כי גברים ונשים המכורים לאלכוהול היו בסיכון גבוה באופן מובהק סטטיסטית לעומת מקרי הביקורת לפתח מחלות מכל הקבוצות ורוב תת-הקבוצות כאשר בוצעה אנליזה של אירועי מחלה. יחסי סיכונים היו מוגברים עבור מחלות הידועות כקשורות באלכוהול אך גם עבור מחלות כגון דמנציה (יחס סיכונים בגברים: 2.0, רווח בר-סמך 95%: 1.6-2.3; יחס סיכונים בנשים: 2.4, 1.8-3.2), פסוריאזיס (יחס סיכונים בגברים: 4.3, רווח בר-סמך 95%: 3.5-5.2; יחס סיכונים בנשים: 5.4, 3.7-7.8) וסרטן שד בגברים (יחס סיכונים: 3.3, רווח בר-סמך 95%= 1.6-7.0). תוצאות דומות נצפו כאשר קבוצות ותת-קבוצות המחלות עברו אנליזה כגורמי תמותה.

מסקנת החוקרים היא כי גברים ונשים עם תלות באלכוהול הינם בסיכון גבוה למגוון רב של מחלות סומטיות, הן כגורמי תחלואה והן כגורמי תמותה, לעומת אנשים מהאוכלוסייה הכללית.

מקור: 

Holst, C. et al. (2017) Addiction.  112(8), 1358.

 

נושאים קשורים:  מחקרים,  אלכוהול,  פסוריאזיס,  סרטן שד
תגובות