• יו"ר: ד"ר איתי בסר
  • חברי הועד: ד"ר אביבה וולף
  • מר חגי ברוש
  • ד"ר דורית פורת
  • ד"ר דניאל פיינגולד
  • ד"ר חגית בוני-נח
  • ד"ר טל קסלר
  • ד"ר סרגיו מרצ'בסקי
  • ד"ר עמוס עברי
  • ועדת ביקורת: ד"ר ארתורו לרנר, מר דודי גולד
מחקרים

בטיחות ויעילות נוירופסיכאטריות של ורניקלין, בופרופיון ומדבקות ניקוטין במעשנים עם וללא הפרעה פסיכיאטרית (מחקר ה-EAGLES): מחקר כפול סמיות, אקראי ומבוקר פלצבו

ורניקלין איננו מעלה שיעור תופעות לוואי נוירופסיכיאטריות ומדגים עליונות ביעילות על פני בופרופיון, מדבקות ניקוטין ופלצבו

26.05.2016, 09:22
עישון (צילום: אילוסטרציה)

חששות הועלו בעבר על אודות הבטיחות הנוירופסיכאטרית של תרופות להפסקת עישון - בופרופיון וורניקלין. יעילותן יחסית למדבקות ניקוטין מסתמכת בעיקר על השוואות לא ישירות וישנו מידע מוגבל על אודות הבטיחות והיעילות של ורניקלין, בופרופיון ומדבקות ניקוטין ופלצבו, במעשנים עם וללא הפרעה פסיכיאטרית.

המחקר בוצע בצורה אקראית, כפולת סמיות, triple dummy, עם בקרת פלצבו ועם בקרה אקטיבית (מדבקות ניקוטין, 21 מ"ג ביום עם טיטרציה), ורניקלין (1 מ"ג פעמיים ביום) ובופרופיון (150 מ"ג פעמיים ביום) למשך 12 שבועות, עם מעקב נוסף ללא טיפול של 12 שבועות נוספים, ב-140 מרכזים רפואיים מ-16 מדינות בין התאריכים 30.11.2011 ל-13.1.2015.

המשתתפים עודדו להפסקת עישון וקיבלו ייעוץ להפסקת עישון בכל ביקור. בוצעה רנדומיזציה באמצעות מחשב ביחס של 1:1:1. נקודת הסיום העיקרית היתה שיעור של תופעות לוואי נוירופסיכיאטריות בינוניות-קשות. נקודת הסיום העיקרית מבחינת בטיחות היתה שיעור גמילה מעישון למשך 9-12 שבועות.

Champix
Pfizer
RX
Partially covered by the Health basket
Champix

Health basket inclusion: Champix will be given to the treatment of smoking cessation parallel to supportive means. TABS: 55 x 0.5 mg, 56 x 1 mg; starter pack: 11 x 0.5 mg + 14, 28 x 1 mg. Days 1 – 3: 0.5 mg ×1/d. Days 4– 7: 0.5 mg ×2/d. Day 8 – end of tmt.: 1 mg ×2/d. Pts. should be treated with Varenicline for 12 wks. For pts. who have successf. stopped smok. at the end of 12 wks., an addit. course of 12 wks. tmt. with Varenicline is recomm. to further incr. the likelihood of long-term abstinence. Pts. with ren. impair. No dosage adjust. is necessary for pts. with mild- moder. renal impair. For pts. with sev. renal impair. (estimated CrCl <30 mL/min), the recomm. start. dose of Varenicline is 0.5 mg ×1/d. The dose may then be titrated as needed to a max. dose of 0.5 mg×2/d. For  pts. with end-stage renal dis. underg. hemodialysis, a max. dose of 0.5 mg mg×/d may be admin. if toler. Aid to smoking cessat. for adults over 18 yrs. C/I: Not to pts. under 18 yrs., hypersens.

8,144 מטופלים הוקצו באקראי, 4,116 בעוקבה הפסיכיאטרית (4,074 נכללו בניתוח הבטיחות) ו-4,028 בעוקבה הלא-פסיכיאטרית (3,984 נכללו בניתוח הבטיחות). בעוקבה הלא-פסיכיאטרית, 13 (1.3%) מתוך 990 משתתפים דיווחו על תופעות לוואי בינוניות-קשות נוירופסיכיאטריות בקבוצת הוורניקלין; 22 (2.2%) מתוך 989 בקבוצת הבופרופיון; 25 (2.5%) מתוך 1,006 בקבוצת מדבקות הניקוטין; ו-24 (2.4%) מתוך 999 בקבוצת הפלצבו.

הבדלי הסיכון (RD) בין ורניקלין-פלצבו לבופרופיון-פלצבו עבור תופעות לוואי בינוניות-קשות נוירופסיכיאטריות היו: -1·28 (95% CIי −2·40, −0·15), ו-0·08 (−1·37 ,1·21), בהתאמה. ה-RDs להשוואה של מדבקות ניקוטין היו −1·07 (−2·21, 0·08) ו-0·13 (−1·19, 1·45), בהתאמה.

בעוקבה הפסיכיאטרית, תופעות לוואי בינוניות-קשות נוירופסיכיאטריות דווחו ב-67 (6·5%) מתוך 1,026 בקבוצת הורינקלין, ב-68 (6·7%) מתוך 1,017 בקבוצת הבופרופיון, ב-53 (5·2%) מתוך 1,016 בקבוצת הניקוטין וב-50 (4·9%) מתוך 1,015 בקבוצת הפלצבו.

ה-RDs של ורניקלין-פלצבו ובופרופיון-פלצבו היו 1·59 (95% CIי −0·42, 3·59) ו-1·78 (−0·24, 3·81) בהתאמה. ה-RDs לעומת מדבקות ניקוטין היו 1·22 (−0·81, 3·25) ו-1·42 (−0·63, 3·46) בהתאמה.

מטופלי ורניקלין השיגו שיעורי גמילה גבוהים יותר לעומת פלצבו (OR של 3.61, רווח סמך 95% של 3.07-4.24), במדבקות ניקוטין (1·68, 1·46 -1·93) ובבופרופיון (1·75, 1·52 -2·01). המטופלים בבופרופיון ובמדבקות ניקוטין השיגו שיעור גמילה גבוה יותר ממטופלי פלצבו (OR י2·07 [1·75 -2·45] ו-2·15 [1·82-2·54], בהתאמה).

בין כל העוקבות, תופעות הלוואי הנפוצות היו בחילה (ורניקלין 25%) אינסומניה (בופרופיון 12% ), חלומות חריגים (מדבקות ניקוטין 12% ) וכאבי ראש (פלצבו 10%). השוואות יעילות הטיפול לא השתנו בין העוקבות.

החוקרים סיכמו, כי המחקר לא הדגים עלייה משמעותית בשיעור תופעות לוואי בינוניות-קשות נוירופסיכיאטריות הקשורות לטיפול בוורניקלין או בופרופיון בהשוואה למדבקת ניקוטין או פלצבו. ורניקלין היה יעיל יותר מפלצבו, ניקוטין ובופרופיון בהשגת גמילה.

מקור:
Lancet. 2016 Apr 22. pii: S0140-6736(16)30272-0. doi: 10.1016/S0140-6736(16)30272-0. [Epub ahead of print]. Neuropsychiatric safety and efficacy of varenicline, bupropion, and nicotine patch in smokers with and without psychiatric disorders (EAGLES): a double-blind, randomised, placebo-controlled clinical trial. Anthenelli RM1, Benowitz NL2, West R3, St Aubin L4, McRae T4, Lawrence D4, Ascher J5, Russ C4, Krishen A6, Evins AE7.

נושאים קשורים:  מחקרים,  ורניקלין,  בופרופיון,  פלצבו,  מדבקות ניקוטין,  תחלואה פסיכיאטרית,  תופעות לוואי פסיכיאטריות,  גמילה מעישון