• יו"ר: ד"ר איתי בסר
  • חברי הועד: ד"ר אביבה וולף
  • מר חגי ברוש
  • ד"ר דורית פורת
  • ד"ר דניאל פיינגולד
  • ד"ר חגית בוני-נח
  • ד"ר טל קסלר
  • ד"ר סרגיו מרצ'בסקי
  • ד"ר עמוס עברי
  • ועדת ביקורת: ד"ר ארתורו לרנר, מר דודי גולד
מחקרים

ורניקלין בטוח לשימוש במטופלים עם או ללא תחלואת רקע קרדיווסקולרית

שימוש בוורניקלין והקשר לבטיחות קרדיווסקולריות נבדקו על ידי סקירה שיטתית ומטה אנליזה של מחקרים אקראיים מבוקרים

22.03.2016, 13:10
הפסקת עישון (צילום: אילוסטרציה)

ורניקלין היא תרופה יעילה בגמילה מעישון. עם זאת, ישנו מידע סותר לגבי בטיחותה הקרדיווסקולרית. פרסום כמה מחקרים עדכניים בנידון מאפשר להעריך את הפוטנציאל לתופעות לוואי קרדיווסקולריות בתרופה זו.

בעבודה הנוכחית בוצעה סקירה שיטתית של MEDLINE, EMBASE ו- Cochrane אחר מחקרים אקראיים מבוקרים שהשוו ורניקלין עם פלצבו להפסקת עישון.

נכללו בסקירה מחקרים מבוקרים אקראיים אשר דיווחו על תופעות לוואי קרדיווסקולריות ו/או תמותה מכל סיבה שהיא במהלך תקופת הטיפול או תוך 30 יום מהפסקתו.

Champix
Pfizer
RX
Partially covered by the Health basket
Champix

Health basket inclusion: Champix will be given to the treatment of smoking cessation parallel to supportive means. TABS: 55 x 0.5 mg, 56 x 1 mg; starter pack: 11 x 0.5 mg + 14, 28 x 1 mg. Days 1 – 3: 0.5 mg ×1/d. Days 4– 7: 0.5 mg ×2/d. Day 8 – end of tmt.: 1 mg ×2/d. Pts. should be treated with Varenicline for 12 wks. For pts. who have successf. stopped smok. at the end of 12 wks., an addit. course of 12 wks. tmt. with Varenicline is recomm. to further incr. the likelihood of long-term abstinence. Pts. with ren. impair. No dosage adjust. is necessary for pts. with mild- moder. renal impair. For pts. with sev. renal impair. (estimated CrCl <30 mL/min), the recomm. start. dose of Varenicline is 0.5 mg ×1/d. The dose may then be titrated as needed to a max. dose of 0.5 mg×2/d. For  pts. with end-stage renal dis. underg. hemodialysis, a max. dose of 0.5 mg mg×/d may be admin. if toler. Aid to smoking cessat. for adults over 18 yrs. C/I: Not to pts. under 18 yrs., hypersens.

38 מחקרים נכללו (N=12,706) בסקירה. אירועים קרדיווסקולרים היו נדירים בקבוצת הוורניקלין (57/7,213) והפלצבו (43/5,493). לא נצפה הבדל באירועים החמורים בין הקבוצות (RRי1.03, 95% CIי 0.72-1.49). תוצאות דומות נצפו כאשר נבחנו מטופלים עם מחלה קרדיווסקולרית (RRי1.04, 95% CIי0.57-1.89), וכאלו ללא מחלה קרדיווסקולרית (RRי1.03, 95% CIי0.64-1.64).

מקרי תמותה היו נדירים בקבוצת הוורניקלין (11/7,213) והפלצבו (9/5,493). לא נצפה הבדל בשיעור תמותה מכל סיבה שהיא בין הקבוצות (RRי0.88, 95% יCI 0.50-1.52) בחולים הקרדיווסקולרים ובמטופלים ללא מחלה קרדיווסקולרית.

החוקרים סיכמו, כי לא מצאו עדות לכך שוורניקלין מעלה שיעור תופעות לוואי קרדיווסקולריות משמעותיות. התוצאות היו דומות בקרב מטופלים עם וללא מחלה קרדיווסקולרית. בהתחשב ביעילות התרופה, יש להמשיך לרשום אותה באינדיקציה של גמילה מעישון.

מקור:
J Am Heart Assoc. 2016 Feb 22;5(2). pii: e002849. doi: 10.1161/JAHA.115.002849. Varenicline and Adverse Cardiovascular Events: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Sterling LH1, Windle SB2, Filion KB3, Touma L1, Eisenberg MJ4.

נושאים קשורים:  מחקרים,  ורניקלין,  גמילה מעישון,  תופעות לוואי קרדיווסקולריות