• יו"ר: ד"ר איתי בסר
  • חברי הועד: ד"ר אביבה וולף
  • מר חגי ברוש
  • ד"ר דורית פורת
  • ד"ר דניאל פיינגולד
  • ד"ר חגית בוני-נח
  • ד"ר טל קסלר
  • ד"ר סרגיו מרצ'בסקי
  • ד"ר עמוס עברי
  • ועדת ביקורת: ד"ר ארתורו לרנר, מר דודי גולד
מחקרים

יעילות טיפולית של ורניקלין להפסקת עישון על פני שנתיים, בתנאי מציאות

טיפול בוורניקלין יעיל לטווח הארוך בתנאי מציאות; דבקות בטיפול (מעל 80%) ושילובו עם טיפול קבוצתי מעלה את הסיכוי לגמילה ממושכת מעישון

23.02.2016, 09:03
עישון בקרב צעירים (צילום: אילוסטרציה)

ורניקלין הינה תרופה יעילה להפסקת עישון במחקרים קליניים. עם זאת, היעילות יכולה להיות שונה בתנאי מציאות וטרם דווח על יעילות לטווח ארוך (שנתיים).

מטרת המחקר היתה לוודא את יעילות התרופה במרפאות ראשוניות. המחקר בוצע בצורה תצפיתית, והמחקר היה רב מרכזי, רטרוספקטיבי, אשר עשה שימוש בתיקים רפואיים של מעשנים במעקב בן 24 חודשים. מאפיינים סוציו-דמוגרפיים, תחלואה נלווית, סוג טיפול (ורינקלין עם או ללא טיפול קבוצתי) ומאפייני עישון הוערכו כולם במשתתפי הניסוי.

773 מעשנים טופלו בוורניקלין (72.4%) או בוורניקלין בשילוב עם טיפול קבוצתי (27.6%). הגיל הממוצע היה 43.6 שנים, ו-51.7% מהמשתתפים היו גברים. שיעור גמילה ממושכת ב-24 חודשים היה 44.4%, ללא הבדלים מובהקים בין גיל ומין.

Champix
Pfizer
RX
Partially covered by the Health basket
Champix

Health basket inclusion: Champix will be given to the treatment of smoking cessation parallel to supportive means. TABS: 55 x 0.5 mg, 56 x 1 mg; starter pack: 11 x 0.5 mg + 14, 28 x 1 mg. Days 1 – 3: 0.5 mg ×1/d. Days 4– 7: 0.5 mg ×2/d. Day 8 – end of tmt.: 1 mg ×2/d. Pts. should be treated with Varenicline for 12 wks. For pts. who have successf. stopped smok. at the end of 12 wks., an addit. course of 12 wks. tmt. with Varenicline is recomm. to further incr. the likelihood of long-term abstinence. Pts. with ren. impair. No dosage adjust. is necessary for pts. with mild- moder. renal impair. For pts. with sev. renal impair. (estimated CrCl <30 mL/min), the recomm. start. dose of Varenicline is 0.5 mg ×1/d. The dose may then be titrated as needed to a max. dose of 0.5 mg×2/d. For  pts. with end-stage renal dis. underg. hemodialysis, a max. dose of 0.5 mg mg×/d may be admin. if toler. Aid to smoking cessat. for adults over 18 yrs. C/I: Not to pts. under 18 yrs., hypersens.

זמן הפסקת עישון חציוני היה 398 ימים (95%CI: 376-421). נמצא קשר מובהק בין סיכוי לגמילה ממושכת ב-24 חודשים לבין השתתפות בטיפול קבוצתי (OR: 1.877, 95%CI: 1.362-2.589), כמו גם לבין דבקות בטיפול (היענות מעל 80%) (OR: 6.556, 95%CI: 5.870-7.242).

לא נמצא קשר עם מימון משותף של הטיפול (נצפה ב-77% מהמטופלים). המחקר מצא, כי לכל יום טיפול בוורניקלין, משך הגמילה עלה בממוצע ב-6.6 ימים.

החוקרים סיכמו, כי יעילות ורניקלין ארוכת טווח (שנתיים) מודגמת גם בתנאי מציאות. שיעור הגמילה היה גבוה יותר במטופלים אשר שילבו טיפול קבוצתי.

מקור:
Subst Use suse. 2016 Jan 28;51(2):131-40. doi: 10.3109/10826084.2015.1018547. Epub 2016 Feb 1.;Two-Year Therapeutic Effectiveness of Varenicline for Smoking Cessation in a Real World Setting.;Pascual FP1, Fontoba Ferrándiz J2, Gil Sanchez MC3, Ponce Lorenzo F4, Botella Estrella C4.

נושאים קשורים:  מחקרים,  ורניקלין,  גמילה,  טיפול קבוצתי,  גמילה מעישון,  מחקר ארוך טווח,  דבקות בטיפול