• יו"ר: ד"ר איתי בסר
  • חברי הועד: ד"ר אביבה וולף
  • מר חגי ברוש
  • ד"ר דורית פורת
  • ד"ר דניאל פיינגולד
  • ד"ר חגית בוני-נח
  • ד"ר טל קסלר
  • ד"ר סרגיו מרצ'בסקי
  • ד"ר עמוס עברי
  • ועדת ביקורת: ד"ר ארתורו לרנר, מר דודי גולד
מחקרים

צריכה נמוכה של פחמימות ובינונית של שומן השפיעה בצורה דומה על עלייה מוקדמת במשקל במעשנים שמנים או בעלי משקל עודף המטופלים בוורניקלין

מחקר מצא, כי במעשנים עם משקל עודף או עם השמנת-יתר שהשתמשו בוורניקלין, דיאטה דלת-פחמימות לא הייתה טובה יותר מאשר דיאטה מופחתת-שומן

02.09.2015, 11:52
דיאטה, הורדת משקל בגברים (צילום: אילוסטרציה)

52עלייה במשקל נפוצה בעת הפסקת עישון. מחקר זה ביקש להשוות את ההשפעה של ייעוץ למעשנים שהשתמשו בורניקלין לצרוך דיאטה דלת-פחמימות, לעומת דיאטה רגילה מופחתת-שומן, על עלייה במשקל וגמילה מניקוטין.

מחקר RCT זה כלל 122 גברים ונשים מעשנים/ות עם BMIי 25-40, אשר קיבלו דיאטה דלת-פחמימות לעומת מופחתת-בצורה-בינונית של שומן. שבוע לאחר מכן, המשתתפים התחילו טיפול בן 12 שבועות בוורניקלין, 10 ימים קודם לתאריך הגמילה המתוכנן. ייעוץ דיאטני ומוטיבציוני ניתן בכל המפגשים. דיווחי גמילה עצמיים תוקפו.

צריכת חלבון בדיאטה דלת פחמימות לעומת מופחתת שומן היתה 26.4% מסך האנרגיה, לעומת 20%, שומן 38.2% לעומת 30.1% ופחמימות 29% לעומת 41.7% (לכולם p<0.001). שינוי ממוצע במשקל לקבוצה דלת הפחמימות לעומת מופחתת שומן היה -1/2 (SD 2.2 ) לעומת -0.5 (SD 2 ) קילוגרם, -0.2 (SD 3.3) לעומת 0.5 (SD 2.6) ו 2.2 (SD 4.5) לעומת 2.1 (SD 3.9) קילוגרם ב-4 ,12 ו-24 שבועות לאחר תאריך הגמילה מתוכנן , בהתאמה (ללא הבדל מובהק סטטיסטי).

Champix
Pfizer
RX
Partially covered by the Health basket
Champix

Health basket inclusion: Champix will be given to the treatment of smoking cessation parallel to supportive means. TABS: 55 x 0.5 mg, 56 x 1 mg; starter pack: 11 x 0.5 mg + 14, 28 x 1 mg. Days 1 – 3: 0.5 mg ×1/d. Days 4– 7: 0.5 mg ×2/d. Day 8 – end of tmt.: 1 mg ×2/d. Pts. should be treated with Varenicline for 12 wks. For pts. who have successf. stopped smok. at the end of 12 wks., an addit. course of 12 wks. tmt. with Varenicline is recomm. to further incr. the likelihood of long-term abstinence. Pts. with ren. impair. No dosage adjust. is necessary for pts. with mild- moder. renal impair. For pts. with sev. renal impair. (estimated CrCl <30 mL/min), the recomm. start. dose of Varenicline is 0.5 mg ×1/d. The dose may then be titrated as needed to a max. dose of 0.5 mg×2/d. For  pts. with end-stage renal dis. underg. hemodialysis, a max. dose of 0.5 mg mg×/d may be admin. if toler. Aid to smoking cessat. for adults over 18 yrs. C/I: Not to pts. under 18 yrs., hypersens.

שיעורי גמילה לא השתנו בין הדיאטות. בקבוצות המשולבות, הימצאות נקודתית של שיעורי גמילה היו 71% ב-12 שבועות ו-46.3% ב-24 שבועות.

ציון Minnesota Nicotine Withdrawal Symptoms היה נמוך יותר בקבוצת מופחתת השומן לעומת דלת הפחמימות בשבועות 4 ו-12.

החוקרים סיכמו, כי במעשנים עם משקל עודף או עם השמנת-יתר, שהשתמשו בוורניקלין, דיאטה דלת-פחמימות לא הייתה טובה יותר מאשר דיאטה מופחתת-שומן, בהפחתה של עלייה במשקל, אך עלולה להביא לתסמיני גמילה מניקוטין חמורים יותר. בהשוואה לניסויים קודמים, שיעורי הפסקת העישון עם ורניקלין לא נפגמו כתוצאה מייעוץ דיאטטי.

יש לציין, כי ציון סימפטומים של גמילה היה נמוך יותר בקבוצה מופחתת השומן לעומת בקבוצה דלת הפחמימות, ודבר זה מצביע על צורך במחקר נוסף בנושא

מקור:
Nicotine Tob Res. 2015 Aug 4. pii: ntv164. [Epub ahead of print]
Low Carbohydrate and Moderately Fat-Reduced Diets Similarly Affected Early Weight Gain in Varenicline-Treated Overweight or Obese Smokers.; Heggen E1, Svendsen M2, Klemsdal TO2, Tonstad S2.

נושאים קשורים:  מחקרים,  דיאטה,  הפסקת עישון,  ורניקלין,  דיאטה דלת פחמימות,  דיאטה דלת שומן.,  גמילה מעישון