• יו"ר: ד"ר איתי בסר
  • חברי הועד: ד"ר אביבה וולף
  • מר חגי ברוש
  • ד"ר דורית פורת
  • ד"ר דניאל פיינגולד
  • ד"ר חגית בוני-נח
  • ד"ר טל קסלר
  • ד"ר סרגיו מרצ'בסקי
  • ד"ר עמוס עברי
  • ועדת ביקורת: ד"ר ארתורו לרנר, מר דודי גולד
מחקרים

הבדלים בין המינים ביעילות ורניקלין להפסקת עישון: מטה אנליזה

מטה אנליזה מצאה, כי ורניקלין עשוי לצמצם את פער המינים בשיעורי הפסקת עישון

18.01.2015, 13:10
עישון בקרב נשים. 15.3% (צילום: אילוסטרציה)

שיעורי ההצלחה בגמילה מעישון של נשים נמוכים יותר בהשוואה לגברים, הן בטיפול בבופרופיון והן בטיפול בתחליפי ניקוטין. לא ידוע אם טיפול בוורניקלין מראה שיעורי הצלחה שונים בין גברים ונשים.

מטרת מחקר זה היתה לערוך לראשונה מטה אנליזה נרחבת של מחקרים קליניים, כדי לבחון את ההבדלים בין המינים ביעילות ורניקלין בהפסקת עישון.

בין מאגרי המידע שנסרקו היו MEDLINEו, EMBASEי ו-PsychINFOי17 מבין 43 מחקרים על ורניקלין, שפורסמו עד 31.12.2014, היו מחקרים אקראיים, כפולי סמיות בעלי הטייה נמוכה, שנעשו מול פלסבו. בסך הכל, נכללו 6,710 מעשנים, 34% נשים, 16 מחקרים ו-96% מהמידע זמין.

Champix
Pfizer
RX
Partially covered by the Health basket
Champix

Health basket inclusion: Champix will be given to the treatment of smoking cessation parallel to supportive means. TABS: 55 x 0.5 mg, 56 x 1 mg; starter pack: 11 x 0.5 mg + 14, 28 x 1 mg. Days 1 – 3: 0.5 mg ×1/d. Days 4– 7: 0.5 mg ×2/d. Day 8 – end of tmt.: 1 mg ×2/d. Pts. should be treated with Varenicline for 12 wks. For pts. who have successf. stopped smok. at the end of 12 wks., an addit. course of 12 wks. tmt. with Varenicline is recomm. to further incr. the likelihood of long-term abstinence. Pts. with ren. impair. No dosage adjust. is necessary for pts. with mild- moder. renal impair. For pts. with sev. renal impair. (estimated CrCl <30 mL/min), the recomm. start. dose of Varenicline is 0.5 mg ×1/d. The dose may then be titrated as needed to a max. dose of 0.5 mg×2/d. For  pts. with end-stage renal dis. underg. hemodialysis, a max. dose of 0.5 mg mg×/d may be admin. if toler. Aid to smoking cessat. for adults over 18 yrs. C/I: Not to pts. under 18 yrs., hypersens.

המידע נותח על ידי Metafor program in R. נקודות סיום היו שיעור הימצאות נקודתית (PP) כעבור שבוע, וגמילה ממושכת (CA) בשבוע 12 (סוף הטיפול), שבוע 24 (6 חודשי מעקב) ושבוע 52 (12 חודשי מעקב).

בטיפול בפלצבו, נשים נטו להיגמל פחות מאשר גברים:
(PP-12, CA-24; P < .05).

בטיפול בוורניקלין, שיעור גמילה דומה נצפה בין המינים בכל 6 נקודות הסיום (שיעור המצאות נקודתית בשבוע 12 של 53% בשני המינים). בהשוואת ורניקלין לפלצבו עלה, כי ורינקלין היה יעיל יותר לנשים לטווח קצר ובינוני: (PP-12, CA-12, CA-24; P < .05 ).

עבור PP בתום הטיפול , ורניקלין היה יעיל יותר ב 46% בנשים; עבור CA, ורניקלין היה יעיל יותר בנשים ב-34% (CA-12) ו-31% (CA-24).

לסיכום, לעומת טיפולים אחרים לגמילה מעישון, ורניקלין הדגים יעילות גבוהה יותר בנשים מעשנות בטווח הקצר והבינוני, ויעילות שווה לגברים כעבור מעקב של שנה. ורניקלין היא התרופה היעילה ביותר בעלת אישור FDA לגמילה מעישון ומחקר זה הינו הראשון מסוגו להדגים תגובה גדולה יותר בקרב נשים לטיפול בטווח הקצר ותגובה שוות ערך לזו של גברים בטווח הארוך.

מקור:
Nicotine Tob Res. 2015 Oct 6. pii: ntv207. [Epub ahead of print]
Sex Differences in Varenicline Efficacy for Smoking Cessation: A Meta-Analysis; McKee SA1, Smith PH2, Kaufman M3, Mazure CM4, Weinberger AH5.

נושאים קשורים:  מחקרים,  ורניקלין,  גמילה מעישון,  בופרופיון,  תחליף ניקוטין
תגובות