• יו"ר: ד"ר איתי בסר
  • מזכירת החברה: ד"ר אביבה וולף
  • גזבר: ד"ר סרגיו מרצ'בסקי
  • חברי ועד: ד"ר דורית יודשקין- פורת
  • ד"ר עמוס עברי
  • ד"ר טל קסלר
  • ד"ר חגית בוני-נח
  • ד"ר דניאל פיינגולד
  • ועדת ביקורת: ד"ר ארתורו לרנר, מר דודי גולד, לב שגל
גמילה מעישון

וארניקלין עשוי הביא להשפעה חזקה וטובה על הפסקת עישון

שפעות השימוש בוארניקלין ובבופרופיון בשחרור-מושהה + יעוץ אינטנסיבי להפסקת עישון, על הימנעות ארוכת-טווח מעישון ועל דיכאון, השפעה שלילית ותסמינים אחרים של גמילה מניקוטין

14.04.2012, 14:03

בהתחשב בפעולות של וארניקלין טרטרט (צ'מפיקס, פייזר) ושל בופרופיון הידרוכלוריד בשחרור-מושהה (SR) על יעדים נוירוביולוגיים הקשורים לאפקט ותגמול, ניתן לחשוב כי מודולציה של תסמיני גמילה מניקוטין, עשויה לתרום ליעילותם. מטרת הניסוי היתה להעריך את היעילות היחסית של וארניקלין ובופרופיון SR + ייעוץ אינטנסיבי, על הפסקת עישון ותפקוד רגשי.

בניסוי קליני, אקראי ומבוקר-אינבו במרכז רפואי אוניברסיטאי, השתתפו 294 מתנדבים מהקהילה שרצו להפסיק לעשן. במשך 12 שבועות קיבלו המשתתפים וארניקלין, בופרופיון SR או אינבו + ייעוץ אינטנסיבי להפסקת עישון (10 פגישות, עבור סך כולל של כ- 240 דקות של ייעוץ).

מדדי התוצאים העיקריים היו הימנעות ארוכת-טווח מעישון ובדיקות שבועיות של דיכאון, השפעה שלילית ותסמינים אחרים של גמילה מניקוטין.

Champix
Pfizer
RX
Partially covered by the Health basket
Champix

Health basket inclusion: Champix will be given to the treatment of smoking cessation parallel to supportive means. TABS: 55 x 0.5 mg, 56 x 1 mg; starter pack: 11 x 0.5 mg + 14, 28 x 1 mg. Days 1 – 3: 0.5 mg ×1/d. Days 4– 7: 0.5 mg ×2/d. Day 8 – end of tmt.: 1 mg ×2/d. Pts. should be treated with Varenicline for 12 wks. For pts. who have successf. stopped smok. at the end of 12 wks., an addit. course of 12 wks. tmt. with Varenicline is recomm. to further incr. the likelihood of long-term abstinence. Pts. with ren. impair. No dosage adjust. is necessary for pts. with mild- moder. renal impair. For pts. with sev. renal impair. (estimated CrCl <30 mL/min), the recomm. start. dose of Varenicline is 0.5 mg ×1/d. The dose may then be titrated as needed to a max. dose of 0.5 mg×2/d. For  pts. with end-stage renal dis. underg. hemodialysis, a max. dose of 0.5 mg mg×/d may be admin. if toler. Aid to smoking cessat. for adults over 18 yrs. C/I: Not to pts. under 18 yrs., hypersens.

הבדלים משמעותיים נמצאו בהימנעות מעישון בתום הטיפול ובמהלך ביקור מעקב, 3 חודשים לאחר-הפסקת עישון, עם העדפה ל-2 טיפולי התרופות הפעילות, בהשוואה לאינבו. כמו כן, בעת ביקור מעקב, 6 חודשים לאחר-הפסקת עישון, רק ההשוואה של וארניקלין לעומת אינבו, נותרה משמעותית.
שימוש בוארניקלין, היה אף קשור עם דיכוי כללי של דיכאון והפחית תגמול עישון, בהשוואה לשאר הטיפולים, בעוד ששתי התרופות הפעילות שיפרו ריכוז, הפחיתו תשוקה לעישון, השפעה שלילית ועצבות, בהשוואה לאינבו, בעודן בעלות השפעה קטנה (העלאה או הפחתה) על חרדה וכעס. לא נרשמו הבדלים בשיעורים של תופעות לוואי נוירופסיכיאטריות, כפי שדווחו על ידי החולים.

החוקרים הסיקו, כי בדגימה קהילתית, וארניקלין הביא להשפעה חזקה וטובה על הפסקת עישון, יחסית לאינבו, ועשוי להיות בעל השפעה טובה (סופרסיבית) על תסמינים של דיכאון ומדדים ריגשיים אחרים, ללא השפעה שלילית ברורה, על תופעות לוואי נוירופסיכיאטריות.

מקור:

Effects of Varenicline and Bupropion Sustained-Release Use Plus Intensive Smoking Cessation Counseling on Prolonged Abstinence From Smoking and on Depression, Negative Affect, and Other Symptoms of Nicotine Withdrawal: Cinciripini PM et al., JAMA Psychiatry. 2013 Mar 27:1-12. Advanced Online Publication.

נושאים קשורים:  גמילה מעישון,  צ'מפיקס,  וארניקלין,  מחקרים
תגובות